Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This udalosť has passed.

Klubová výstava slovenských kopovov

jún 16 @ 7:00 - 17:00 UTC+2

Obvodná poľovnícka komora Zvolen

Slovenský poľovnícky zväz

Okresná organizácia Zvolen

u s p o r i a d a

v areáli Streleckého štadiónu SNP v Sielnici

16. júna 2018 (sobota)

klubové výstavy:

SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAGDTERIÉROV

SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV FARBIAROV

KLUBU CHOVATEĽOV DURIČOV

KLUBU CHOVATEĽOV ALPSKÝCH JAZVEČÍKOVITÝCH DURIČOV

s udeľovaním titulov Klubový víťaz, CAC SR

špeciálnu výstavu:

KLUBU CHOVATEĽOV SEVERSKÝCH POĽOVNÝCH PSOV

KLUBU CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH KOPOVOV

SLOVENSKEHO KLUBU CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV

s udeľovaním titulu CC SKCHJ

Uzávierka prihlášok: 03. júna 2018

Prihlášky podané po termíne uzávierky prihlášok nebudú zaradené do katalógu.

V zmysle výstavného poriadku SKJ sa na výstave nemôžu posúdiť psy, ktoré nie sú uvedené v katalógu.

Čestné predsedníctvo

Ing. Tibor Lebocký, PhD. MVDr. Maroš Antalík

Ing. Jozef Jursa, CSc. Ing. Petra Vlček

Ing. Vladimír Brodniansky Július Bunda

Ing. Lukáš Miščík Imrich Füle

Ing. Ján Dobšinský František Homola

Výstavný výbor

Riaditeľ Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Ekonóm výstavy Ing. Lukáš Miščík

Tajomník výstavy Ing. Marián Slamka, PhD.

Ing. Petronela Augustínová

Člen Ing. Branislav Ondrejka

Komisia pre protesty Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Bc. Ferdinand Hlinický

MVDr. Maroš Antalík

Veterinárny dozor MVDr. Vojtech Korpáš

Zdravotná služba MUDr. Jana Vajdová

PROGRAM 7.30 – 9.00 prijímanie psov, veterinárna prehliadka

9.00 – 9.15 otvorenie výstavy

9.15 – 13.30 posudzovanie v kruhoch

14.00 – 14.30 prehliadka víťazov

Súťaž o najkrajšieho psa výstavy

15.00 chovné zvody

ROZHODCOVIA rozhodcov deleguje kynologický odbor SPZ na základe návrhov zainteresovaných klubov

VÝSTAVNÉ POPLATKY: 25 € / pes

POPLATOK UHRAĎTE POŠTOVOU POUKÁŽKOU TYPU ,,U“  NA ČÍSLO ÚČTU: 0404061475/0900

IBAN: SK96 0900 0000 0004 0406 1475

Názov účtu: OPK Zvolen, variabilný symbol: 16062018

V správe pre prijímateľa uveďte: MENO MAJITEĽA A MENO PSA

Prihlášky posielajte na adresu:

Obvodná poľovnícka komora Zvolen, Tomášikova 1, 960 01 Zvolen

Informácie: 0911 555 526, zvolen@opk.sk , www.opkzvolen.sk

K prihláške priložte fotokópiu preukazu o pôvode psa, fotokópiu ústrižku o zaplatení výstavného poplatku, pri triede pracovnej a šampiónov certifikát vydaný SKJ, inak je prihláška neplatná!

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo národného šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triede otvorenej, strednej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 1.

Res. CAC SR – môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 2.

KV – klubový víťaz – udeľuje sa osobitne psovi a suke z plemena, do súťaže nastupujú jedince s ocenením V1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

BOB – víťaz plemena – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke každého plemena, do súťaže nastúpia jedince, ktoré získali CAC a CAJC

BIS – najkrajší pes výstavy. Do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB).

CC SKCHJ – (čakateľstvo na Klubového šamp. krásy) — môžu získať pes a suka, ktoré v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov získali ocenenie V1

Všeobecné ustanovenia

  • posudzuje sa podľa výstavného poriadku FCI a SKJ

  • výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch. Zápis nie je povinný,

  • výstavný poplatok sa nevracia, ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin,

  • protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov po zložení kaucie 30 € (pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa kaucia prepadá) počas trvania výstavy,

  • vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu či úhyn psa. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

Veterinárne predpisy

  • pes musí byť zaočkovaný proti besnote, psinke, infekčnej hepatitíde a parvoviróze najmenej tri týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy,

  • potvrdenie vydané súkromným veterinárnym lekárom o nákazovej situácii v okrese a o zdravotnom stave psa nie staršie ako tri dni,

  • na výstave sa nemôžu zúčastniť suky vo vyššom štádiu gravidity a honcujúce sa suky,

Podrobnosti

Dátum:
jún 16
Čas:
7:00 - 17:00
Udalosť Category:

Organizátor

KCHSK – František Homola
Telefón:
+421907102550
Email:
predseda@slovensky-kopov.sk
Webstránka:
www.slovensky-kopov.sk

Miesto udalosti

Sielnica
Sielnica + Google Map
Close Menu