GASS Biela studňa

Plemenná kniha/číslo: SPKP/15734
Dátum narodenia: 30.06.2012
Majiteľ: Pavol LÉVAI
Adresa: č. d. 55, 951 52 Vieska nad Žitavou
Mail:
Telefón: 0903 553356
DBK: A/A
Výška: 48 cm
Bonitačný kód: A3B3C0D4aE0F0G0
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
GASS Biela studňa AKIM z Mihálikovho dvora PERI Morské oko ARGO Kerenová CHAN Bukas
BARA Pitaková
HASSA spod Dub.hlavy DAG z Kmetónyho dvora
FALDA Holubníky
GAMA spod Ergištôlne BAT z Hruškove dvora RET z Lehôtky
EŇA spod Rovenca
BRITA spod Kýčery BLESK z Imriškovho dvora
DIXA spod Brezia
CARA Biela studňa EVAR Rúbaný vrch KARON Dubová stráň BUK od Kopčana
CHETA z Radomskej doliny
CIBA zo Žliabkovej BROK Veľká voda
BÁRA z Imriškovho dvora
LESY z Prievrany DORO zo Zlievec NINO spod Kokavskej Varty
ASTA zo Zlievec
INKA z Prievrany BROK Veľká voda
INKA z Hámra
Dátum Matka Psov Súk Spolu Poznámka
09.03.2016ELZA z Padala516
5 1 6 Priemerný počet šteniat na párenie: 6,00

Bonitačný kód

Close Menu