Bonitačnéhý kód

A – Celkový vzhľad-kostra
B – hlava – ucho – oko
C – chrup
D – Telesná stavba
E – Chvost
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia
G – Povahové vlohy

Príklady bonitačného kódu

Optimálne: A0B0C0D0E0F0G5

Prípustné: A1B0C0D1E0F0G4

Neprípustné: A0B1C1D0E0F0G5

Popis bonitačného kódu

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

Optimálne:

0 – ušľachtilý,typický predstaviteľ plemena, pes: od 47-do 49cm, sučka: od 42-do 44cm


Prípustné:

1 – ušľachtilý,typický predstaviteľ plemena, pes: od 45-do 47cm, sučka: od 40-do 42cm

2 – ušľachtilý,typický predstaviteľ plemena, pes: od 49-do 50cm, sučka: od 44-do 45cm

3 – ľahší typ, štandardná výška

4 – ťažší typ, štandardná výška


Neprípustné:

5 – výška nad hranicou štandardu

6 – výška pod hranicou štandardu

7a – ľahký, chrtovitý typ , chýba substancia

7b – ťažký, hrubý, lymfatický typ

7c – netypický v akomkoľvek znaku

Optimálne:

0 – hlava správneho tvaru, typický výraz, správne nasadené a nesené uši, tmavohnedé oči správneho tvaru a veľkosti, čierny nos


Prípustné:

1 – uši správneho tvaru,veľkosti,mierne odchýlky nasadenia uší

2 – oko svetlohnedé,správny tvar a veľkosť

3 – ľahšia,ťažšia hlava primeraná k telu


Neprípustné:

4 – krátka,široká,klinovitá hlava, netypická hlava

5 – previsnuté pysky

6 – uši nesprávne tvarované, nesprávnej veľkosti, nesprávne nasadené

7 – málo typický pohlavný výraz

8 – neštandardné oko, voľné alebo spadnuté viečka

9 – poruchy pigmentácie nosa,viečok

Optimálne:

0 – nožnicový zhryz, úplný


Neprípustné:

1 – kliešťový zhryz

2 – nepravidelný

3 – podhryz

4 – predhryz

5- neúplný chrup

6 – iné chyby

Optimálne:

0 – správna stavba tela


Prípustné:

1 – kratší rámec tela

2 – mäkkší, málo pevný,slabo osvalený chrbát, mierna odchýlka v línii chrbta

3 – mierne zrazený zadok

4a – mierne odchýlky v zaúhlení a postavení predných končatín

4b – mierne odchýlky v zaúhlení a postavení zadných končatín


Neprípustné:

5 – krátky krk, voľný záhyb kože

6a – hrudník : široký,plytký, krátky

6b – hrudník : úzky,plochý,sudovitý

7a – kaprovitý chrbát

7b – mäkký chrbát

8a – chyby v postavení predných končatín, zlá mechanika pohybu

8b – chyby v postavení zadných končatín, zlá mechanika pohybu

9a – monorchid

9b – kryptorchid

Optimálne:

0 – správne nasadenie, nesenie, dĺžka


Prípustné:

1 – nižšie nasadený, správne nesenie, správna dĺžka, mierna odchýlka v tvare chvosta


Neprípustné:

2 – nesprávne nasadenie, dĺžka, tvar chvosta

3 – nesprávne nesenie chvosta

4 – deformácia článkov chvosta

Optimálne:

0 – štandardné osrstenie a sfarbenie, správna pigmentácia


Prípustné:

1 – kratšia srsť s podsadou v rámci štandardu

2 – nevýrazne ohraničené pálenie

3 – svetlejšie pazúry


Neprípustné:

4 – krátka srsť bez podsady

5 – príliš dlhá zvlnená srsť

6 – neštandardné pálenie,sfarbenie,biele znaky

7 – svetlé pazúry, strata pigmentácie vankúšikov

Neprípustné:

2 -minimálny alebo žiadny prejav záujmu o diviačiu zver, výrazné prejavy nervozity resp. bojazlivosti, neochota pracovať s diviakom ani s pomocou vodiča

3-neurotik – slabší záujem o prácu s pomocou vodiča a(opakované povzbudzovanie), väčšia vzdialenosť od diviaka (viac ako 5 m), nepravidelné hlásenie, časté opúšťanie príp. dlhodobé opustenie zveri – opatrný, nervózny ,nesústredený, nevyrovnaný prejav až s náznakom bojazlivosti napriek povzbudzovaniu vodiča


Prípustné:

4 - cholerik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča, vytrvalý tesný kontakt s neustálou tendenciou k priamemu fyzickému kontaktu – s diviačou zverou až prejavy bezhlavého útočenia (najmä hlava diviaka) , vytrvalé hlásenie – aktívna,menej obozretná práca,bez opustenia diviaka počas doby preskúšania – sebavedomý prejav so známkami zvýšenej ostrosti až agresivity


Optimálne:

5 – sanguinik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča, vytrvalý tesný kontakt so snahou dať diviaka do pohybu, vytrvalé hlásenie bez dlhších prestávok – aktívna obozretná práca, bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania s náznakom alebo občasným fyzickým kontaktom s diviakom (zadná časť tela, boky) – vyrovnaný, sebavedomý prejav s požadovanou ostrosťou, dôrazom a obozretnosťou pri práci s diviakom


Prípustné:

6 – sanguinik s náznakom flegmatika – menej vyjadrený záujem a hľadanie, samostatná práca bez pomoci vodiča, vytrvalý kontakt, hlásenie s menšími prestávkami – obozretná práca bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania – celkovo vyrovnaný, menej sústredený, sebavedomý a dôrazný prejav, mierna strata ostrosti (slabšia ostrosť)


Neprípustné:

7 – flegmatik – slabý záujem, pomoc vodiča pri práci (opakované povzbudzovanie), väčšia vzdialenosť, nepravidelné hlásenie s väčšími prestávkami, neopúšťa dlhodobo – málo aktívna opatrná práca, málo sebavedomý prejav so slabým záujmom o diviačiu zver (výrazná strata ostrosti)

8-melancholik – žiadny prejav záujmu o diviačiu zver, bez prejavov bojazlivosti – výrazne flegmatický až úplne ľahostajný prejav, výrazná až úplná strata ostrosti