Vážení priatelia,

vitajte na našej stránke! 

šteniatko-marec

Zoznámte sa so SLOVENSKÝM KOPOVOM ako naším najstarším národným poľovníckym plemenom.

  • Ponúkame Vám prehľad o činnosti nášho KLUBU CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH KOPOVOV

Vaše podnety, pripomienky a príspevky zašlete na našu adresu admin@slovensky-kopov.sk