CANY z Čižatickej doliny

SPKP: 18439/20
Dátum narodenia: 07.07.2018
Majiteľ: Rastislav PANCURÁK
Adresa: 117, 08206 ŽEHŇA
Mail: rppanci@gmail.com
Telefón: +421948527334
DBK: A/A
Výška: 49 cm
Bonitačný kód: A2B0C0D2E0F0G6
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
CANY z Čižatickej doliny CODY spod Kunovej HARO Dzunošaj DARGO Krššákov dvor DON z Čerešňovej
Cita Krššákov dvor
KITI od Kmeťa PEER Morské oko
DIANA od Kmeťa
VIENNA spod Kunovej EDY Šamilovec ENDY od Partilu
JURA z Prievrany
KENDY spod Kunovej JOGI Marciláz
CARA spod Kunovej
IZZY Bahrisko ARES z Návratnej ARGO Kerenová CHAN Bukas
BARA Pitaková
BARA spod Sobrany DAG z Kmetónyho dvora
ANKA zo Záhradnej
CLEA zo Slovenskej Ľupče ATOS zo Šarampova CHIT z Prievrany
BONA Z Kokuša
CIFRA spod Mlynárova CONY z Hradišťa
ESTER Balienec
Dátum Matka Psov Súk Spolu Poznámka
26.06.2020RUBY od Riečky325
3 2 5 Priemerný počet šteniat na párenie: 5,00
Dátum exteriérovej bonitácie: 04.08.2019
Miesto exteriérovej bonitácie: Herľany
Komisia exteriérovej bonitácie: František HOMOLA ,

Bonitačný kód

A – Celkový vzhľad - kostra
2 – ušľachtilý, typický predstaviteľ plemena, pes: od 49-do 50cm, sučka: od 44-do 45cm
B – Hlava – ucho – oko 0 – hlava správneho tvaru, typický výraz, správne nasadené a nesené uši, tmavohnedé oči správneho tvaru a veľkosti, čierny nos
C – Chrup 0 – nožnicový zhryz, úplný
D – Telesná stavba 2 – mäkkší, málo pevný, slabo osvalený chrbát
E – Chvost 0 – správne nasadenie,nesenie,dĺžka
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia 0 – štandardné osrstenie a sfarbenie, správna pigmentácia
Dátum pracovnej bonitácie: 23.02.2020
Miesto pracovnej bonitácie: Matovce
G – Povahové vlohy 6 – sanguinik s náznakom flegmatika – menej vyjadrený záujem a hľadanie,samostatná práca bez pomoci vodiča, vytrvalý kontakt, hlásenie s menšími prestávkami – obozretná práca bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania – celkovo vyrovnaný, menej sústredený, sebavedomý a dôrazný prejav, mierna strata ostrosti (slabšia ostrosť)