ARON Chmelov dvor v Lábe

SPKP: 16917/19
Dátum narodenia: 22.03.2015
Majiteľ: Zdenko CHMELA
Adresa: Púpavová 35, 84104 Bratislava
Mail: imrichf@gmail.com
Telefón: 0903427719
Chovateľská stanica: Chmelov dvor v Lábe
DBK: B/B
Výška: 49 cm
Bonitačný kód: A2B3C0D0E0F0G6
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
ARON Chmelov dvor v Lábe EDDY Krššákov dvor DAN spod Sobrany DAG z Kmetónyho dvora BRUNO Jasenec
ELKA z Prievrany
ANKA zo Záhradnej FAGO z Rokytova
KIRA Rojčianka
ASTA z Hornej báby ARIS z Úšustu ARGO z Chlebníc
ALBA z Dedinského potoka
INKA Čerešňový bok RET z Lehôtky
AJDA z Uhorského
NELA Kubínska hoľa CVIK spod Sobrany BRIT z Cerulovho dvora BLESK z Černovej
ORA z Lehôtky
ANKA zo Záhradnej FAGO z Rokytova
KIRA Rojčianka
FANA z Ladomera HARY Balienec IRAN z Prievrany
CENA zo Zlievec
DAJA z Ladomera BUK z Kopčana
ENDA z Gálov kúta
Dátum Matka Psov Súk Spolu Poznámka
0 Priemerný počet šteniat na párenie: 0
Dátum exteriérovej bonitácie: 28.04.2019
Miesto exteriérovej bonitácie: Zvolen
Komisia exteriérovej bonitácie: Ing. Stanislav MORAVČÍK ,

Bonitačný kód

A – Celkový vzhľad - kostra
2 – ušľachtilý, typický predstaviteľ plemena, pes: od 49-do 50cm, sučka: od 44-do 45cm
B – Hlava – ucho – oko 3 – ľahšia,ťažšia hlava primeraná k telu
C – Chrup 0 – nožnicový zhryz, úplný
D – Telesná stavba 0 – správna stavba tela
E – Chvost 0 – správne nasadenie,nesenie,dĺžka
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia 0 – štandardné osrstenie a sfarbenie, správna pigmentácia
Dátum pracovnej bonitácie: 29.06.2019
Miesto pracovnej bonitácie: Poltár
G – Povahové vlohy 6 – sanguinik s náznakom flegmatika – menej vyjadrený záujem a hľadanie,samostatná práca bez pomoci vodiča, vytrvalý kontakt, hlásenie s menšími prestávkami – obozretná práca bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania – celkovo vyrovnaný, menej sústredený, sebavedomý a dôrazný prejav, mierna strata ostrosti (slabšia ostrosť)