CHESSY z Halče

SPKP: 17409/19
Dátum narodenia: 25.05.2016
Majiteľ: Ing. Jozef KUZMIAK
Adresa: Hlavná 111, 08001 Prešov
Mail: kuzmiakj@gmail.com
Telefón: 0903901265
DBK: A/A
Výška: 45 cm
Bonitačný kód: A2B0C0D4aE0F0G6
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
26.11.2017KapušanySDI.c189Haľko
28.10.2017ZamutovPFI.c154Kocik
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
07.07.2018Veľká IdaMVPOtvorenáV Jevčak
CHESSY z Halče BENY od Spolkára BRIT Valaškovce EBON Brunov dvor DAG od Kmetónyho dvora
RITA Vlčí potok
NETTY Morské oko ARGO Tri potoky
AIŠA od Suchého
JUTA od Partilu FREDY Marciláz TYMO Parichvost
GUĽA zo Šalgova
AGA z Chmeľova ZAPO Čisté bučiny
GALA Domaková
CESY z Halče TIMUR spod Šibeňa CEZAR spod Sobrany BRIT z Cerulovho dvora
ANKA zo Záhradnej
JURA spod Šibeňa CVIK z Menšieho vrchu
YZA spod Kokavskej Varty
CITA z Padala BARI z Hruškove dvora RET z Lehôtky
EŇA spod Rovenca
AJA Vojles Lešť CHIT z Prievrany
AJDA od Partilu
Dátum Otec Psov Súk Spolu Poznámka
01.05.2020GERO Hruštínska hoľa5611
Dátum exteriérovej bonitácie: 15.07.2018
Miesto exteriérovej bonitácie: Herľany
Komisia exteriérovej bonitácie: František HOMOLA , Ing. Jozef VAKULA PhD., Bc. Jozef KRÁLIK,

Bonitačný kód

A – Celkový vzhľad - kostra
2 – ušľachtilý, typický predstaviteľ plemena, pes: od 49-do 50cm, sučka: od 44-do 45cm
B – Hlava – ucho – oko 0 – hlava správneho tvaru, typický výraz, správne nasadené a nesené uši, tmavohnedé oči správneho tvaru a veľkosti, čierny nos
C – Chrup 0 – nožnicový zhryz, úplný
D – Telesná stavba 4a – mierne odchýlky v zaúhlení a postavení predných končatín
E – Chvost 0 – správne nasadenie,nesenie,dĺžka
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia 0 – štandardné osrstenie a sfarbenie, správna pigmentácia
Dátum pracovnej bonitácie: 10.02.2019
Miesto pracovnej bonitácie: Nemcovce
G – Povahové vlohy 6 – sanguinik s náznakom flegmatika – menej vyjadrený záujem a hľadanie,samostatná práca bez pomoci vodiča, vytrvalý kontakt, hlásenie s menšími prestávkami – obozretná práca bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania – celkovo vyrovnaný, menej sústredený, sebavedomý a dôrazný prejav, mierna strata ostrosti (slabšia ostrosť)