pes: CAR z Vriesinej
vodič: Ing. Marián Bábej
Medailový srnec postrelený hosťom na väčšiu vzdialenosť.  Na voľno dohľadaný a strhnutý kopovom.