GINA Biela studňa

SPKP: 15742/17
Dátum narodenia: 30.06.2012
Majiteľ: Ján VARGA
Adresa: Zahradna 178/32, 09431 Hanušovce nad Topľou
Mail: varga.jan@slspo.sk
Telefón: +421911473337
Chovateľská stanica: zo Záhradnej
DBK: A/A
Výška: 43 cm
Bonitačný kód: A3B0C0D4aE0F1G6
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
GINA Biela studňa AKIM z Mihálikovho dvora PERI Morské oko ARGO Kerenová CHAN Bukas
BARA Pitaková
HASSA spod Dub.hlavy DAG z Kmetónyho dvora
FALDA Holubníky
GAMA spod Ergištôlne BAT z Hruškove dvora RET z Lehôtky
EŇA spod Rovenca
BRITA spod Kýčery BLESK z Imriškovho dvora
DIXA spod Brezia
CARA Biela studňa EVAR Rúbaný vrch KARON Dubová stráň BUK od Kopčana
CHETA z Radomskej doliny
CIBA zo Žliabkovej BROK Veľká voda
BÁRA z Imriškovho dvora
LESY z Prievrany DORO zo Zlievec NINO spod Kokavskej Varty
ASTA zo Zlievec
INKA z Prievrany BROK Veľká voda
INKA z Hámra
Dátum Otec Psov Súk Spolu Poznámka
10.05.2020GORAL z Veľopolia314
26.06.2019ASTOR od Digoňa448
01.07.2018ASTOR od Digoňa000
30.06.2018ASTOR od Digoňa000
12.07.2017HERY spod Sobrany336
Dátum exteriérovej bonitácie: 15.03.2015
Miesto exteriérovej bonitácie: Ľubica
Komisia exteriérovej bonitácie:

Bonitačný kód

A – Celkový vzhľad - kostra
3 – ľahší typ, štandardná výška
B – Hlava – ucho – oko 0 – hlava správneho tvaru, typický výraz, správne nasadené a nesené uši, tmavohnedé oči správneho tvaru a veľkosti, čierny nos
C – Chrup 0 – nožnicový zhryz, úplný
D – Telesná stavba 4a – mierne odchýlky v zaúhlení a postavení predných končatín
E – Chvost 0 – správne nasadenie,nesenie,dĺžka
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia 1 – kratšia srsť s podsadou v rámci štandardu
Dátum pracovnej bonitácie: 11.02.2017
Miesto pracovnej bonitácie: Ľubica
G – Povahové vlohy 6 – sanguinik s náznakom flegmatika – menej vyjadrený záujem a hľadanie,samostatná práca bez pomoci vodiča, vytrvalý kontakt, hlásenie s menšími prestávkami – obozretná práca bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania – celkovo vyrovnaný, menej sústredený, sebavedomý a dôrazný prejav, mierna strata ostrosti (slabšia ostrosť)