Po odoslaní prihlášky obdržíte email s potvrdením o prijatí na klubovú skúšku.

Klub chovateľov slovenských kopovov

P r i h l á š k a


na

 

Meno psa:           Pohlavie:     

 

Zapísaný v SPKP:      Narodený:

 

Otec psa:

Ak sa otec psa nenachádza v zozname tak vyplňte:

Meno:    SPKP:

 

Matka psa:

Ak sa matka psa nenachádza v zozname tak vyplňte:

Meno:    SPKP:

 

Chovateľ psa:  

 

 

Majiteľ psa:  

Adresa majiteľa:  

Ulica:     Obec:  

PSČ:    

 

 

Vodič psa:  

Adresa vodiča:  

Ulica:     Obec:  

PSČ:    

 

Email:   

 

Telefón:  

 

Je členom SPZ v:   

 

Výsledky absolvovaných skúšok:  

 

Prehlasujem, že poznám skúšobný poriadok a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa

predvediem sám, alebo ho dám predviesť splnomocneným zástupcom. Ručím za škody

spôsobené mojím psom. Stanovený poplatok zaplatím ihneď po prijatí potvrdenia prihlášky.

 

V dňa 12.07.2020