CAR z Vriesinej

SPKP: 17267/18
Dátum narodenia: 19.01.2016
Majiteľ: Ing. Marián BABEJ
Adresa: 197, 09003 Ladomirová
Mail: babej197@gmail.com
Telefón: +421908650943
Chovateľská stanica: od Riečky
DBK: A/A
Výška: 48 cm
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F2G5
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
12.10.2018PFI.c190
27.01.2018SDI.c2024
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
15.07.2018HerľanySKVOtvorenáV1, CACMUDr. Matta
30.07.2017HerľanyKVStrednávýborný2MVDr Petro
CAR z Vriesinej DARGO Krššákov dvor DON z Čerešňovej ENDY od Partilu ARON zo Železnička
MINA z Laščíka
SANDRA z Čerešňovej ARGO z Chlebníc
AJKA Dzunošaj
Cita Krššákov dvor EVAR Rúbaný vrch KARON Dubová stráň
CIBA zo Žliabkovej
VERA Krššákov dvor BREN pod Španím lazom
MONA Krššákov dvor
CORA od Riečky HORAN Čerešňový bok BROK z Ipeľského potoka TED spod Kokavskej varty
BRENA z Dobrého potoka
GURA Čerešňový bok CVIK zo Špaňanskej doliny
BERTA z Grznárky
NERA Hraples IPEĽ z Prievrany BROK Veľká voda
INKA z Hámra
AXA zo Slovenského krasu GORO spod Sihly
AIDA Rožňavská kotlina

Priemerné hodnoty výsledkov skúšok duričov potomkov.

Počet hod. potomkov: 1Body: 199,00Odvaha: 4,00Hľadanie: 4,00Hlasitosť: 4,00Dohľadávka: 3,00Durenie diviak: 4,00Durenie zajac: -1,00
Dátum Matka Psov Súk Spolu Poznámka
08.05.2020NELLY od Partilu617
25.01.2020BYSTRA od Kalinovského potoka336
16.12.2019BRITA Valaškovce123
05.10.2019SOFI od Riečky437
25.08.2019NELLY od Partilu426
24.06.2019BRITA Valaškovce000
18.06.2019JUTA od Partilu505
04.04.2019BYSTRA od Kalinovského potoka000
14.07.2018VIVA Žabí potok459Ostala 1 sučka. Dovod umrtia prenasanie porod na 70 den
26.06.2018BORKA spod Kamenického hradu303
25.06.2018BESI z Návratnej347
33 20 53 Priemerný počet šteniat na párenie: 7,57
Dátum exteriérovej bonitácie: 30.07.2017
Miesto exteriérovej bonitácie: Herľany
Komisia exteriérovej bonitácie: František HOMOLA , Ing. Igor HRONČEK , Ing. Jozef VAKULA, PhD.

Bonitačný kód

A – Celkový vzhľad - kostra
0 – ušľachtilý, typický predstaviteľ plemena, pes: od 47-do 49cm, sučka: od 42-do 44cm
B – Hlava – ucho – oko 0 – hlava správneho tvaru, typický výraz, správne nasadené a nesené uši, tmavohnedé oči správneho tvaru a veľkosti, čierny nos
C – Chrup 0 – nožnicový zhryz, úplný
D – Telesná stavba 0 – správna stavba tela
E – Chvost 0 – správne nasadenie,nesenie,dĺžka
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia 2 – nevýrazne ohraničené pálenie
Dátum pracovnej bonitácie: 10.02.2018
Miesto pracovnej bonitácie: Rokytov
G – Povahové vlohy 5-sanguinik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča, vytrvalý tesný kontakt so snahou dať diviaka do pohybu,vytrvalé hlásenie bez dlhších prestávok – aktívna obozretná práca,bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania s náznakom alebo občasným fyzickým kontaktom s diviakom (zadná časť tela, boky) – vyrovnaný, sebavedomý prejav s požadovanou ostrosťou, dôrazom a obozretnosťou pri práci s diviakom