MAR 2013 sa konal 8.–10.11.2013 v Badíne.
I. miesto pes FICO Žičiho pustatina, vodič Michal Sršeň
II. miesto suka Fortune De La Vallee Du Borne, vodič Ing. Štefan Cimbalík
III. miesto pes EDDY Kršákov dvor, vodič Radovan Krššák