Desatoro chovateľa psov

Prikázanie prvé

Páriť zásadne jedince bez spoločných chýb (exteriérových, pracovných a povahových). Chyby jedného rodiča musia byť vyvážené kladmi druhého rodiča.

To znamená, že v žiadnom prípade nepoužijem ku krytiu svojej suky psa, ktorý má rovnaké exteriérové, pracovné alebo povahové ……………………………….

 

 

 

 


Plemenitba v skratke

Blízka príbuzenská plemenitba nesie so sebou dosť vysoké riziká. Pária sa bratranci so sesternicami alebo neter so strýkom a podobne. I u tejto metódy, podobne ako pri úzkej plemenitbe vidíme dosť často ako negatívny……………….