Smernice KCHSK

Smernice KCHSK sú sumárom vnútorných predpisov KCHSK ( stanovy, disciplinárny poriadok, ekonomická smernica... ) , ktoré zabezpečujú chov a činnosť klubu.

Zápisnice

Zápisnice z konferencií, výborov a spádových schôdzi.

Člen

Na tomto mieste si môžete upraviť osobné údaje v databáze KCHSK

Chovateľ

Evidencia chovných jedincov, odporúčania, evidencia vrhov....

Môj kopov

Práca s údajmi kopova v databáze KCHSK

Na stiahnutie

Tu sú na stiahnutie rôzne dokumenty, žiadosti, tlačivá....