Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo CITA spod Sobrany

IRIA spod Sobrany

Plemenná kniha/číslo: SPKP/15640
Dátum narodenia: 10.06.2012
Majiteľ: MVDr. Stanislav GALBO
Adresa: Krnišov 104, 962 65 Královce
Mail: stano.galbo@gmail.com
Telefón: 0905486437
DBK: A/A
Výška: 42 cm
Bonitačný kód:
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
IRIA spod Sobrany DON z Čerešňovej ENDY od Partilu ARON zo Železnička BRIT z Radomskej doliny
BRITA z Matane
MINA z Laščíka CVIK Šumiac
IZRA z Laščika
SANDRA z Čerešňovej ARGO z Chlebníc FIX z Čerešňovej
SULA z Poľovného potoka
AJKA Dzunošaj ZOLY spod Kokavskej Varty
DOLLY z Grznárky
CITA spod Sobrany BRIT z Cerulovho dvora BLESK z Černovej KAM z Hámra
CILA od Fabovej
ORA z Lehôtky TEDO spod Kokavskej Varty
ROŽA spod Kunovej
ANKA zo Záhradnej FAGO z Rokytova AJAX Bucník
ADA Baňa
KIRA Rojčianka CHENO Doliště
IZRA z Laščika
Dátum Otec Psov Súk Spolu Poznámka

Bonitačný kód

Close Menu