Photo ŽURKO Nižná Vôľa
Photo VERONA Nižná Vôľa

VÍŤAZ Nižná Voľa

SPKP: 15260/17
Dátum narodenia: 29.06.2011
Majiteľ:
DBK: B/B
Výška: 45 cm
Bonitačný kód: ABCDEFG5
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
VÍŤAZ Nižná Voľa ŽURKO Nižná Vôľa BRIT z Cerulovho dvora BLESK z Černovej KAM z Hámra
CILA od Fabovej
ORA z Lehôtky TEDO spod Kokavskej Varty
ROŽA spod Kunovej
BYSTRA Nižná Vôľa BRUNO Jasenec BLESK z Marmoňu
MAŠA Dolište
BONA z Dujavy MORI Nižná Voľa
BIBA z Jedľovca
VERONA Nižná Vôľa HARY Frička HASAN z Radomskej doliny EZAR Štagiar
Brita z Radomskej doliny
ASTRA z Gilce ALAN spod Úvratí
ALKA zo Šaglova
TARČA Nižná Voľa GORO Nižná Voľa BLESK z Marmoňu
BONA z Dujavy
BRITA Hromovec BLESK z Marmoňu
BAJKA Blatná dolina
Dátum exteriérovej bonitácie: 11.02.2017
Miesto exteriérovej bonitácie: Ľubica
Komisia exteriérovej bonitácie:

Bonitačný kód

A – Celkový vzhľad - kostra
B – Hlava – ucho – oko
C – Chrup
D – Telesná stavba
E – Chvost
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia
Dátum pracovnej bonitácie: 11.02.2017
Miesto pracovnej bonitácie: Ľubica
G – Povahové vlohy 5-sanguinik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča, vytrvalý tesný kontakt so snahou dať diviaka do pohybu,vytrvalé hlásenie bez dlhších prestávok – aktívna obozretná práca,bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania s náznakom alebo občasným fyzickým kontaktom s diviakom (zadná časť tela, boky) – vyrovnaný, sebavedomý prejav s požadovanou ostrosťou, dôrazom a obozretnosťou pri práci s diviakom