Na stránke sú zobrazené chovné jedince, ktoré dostali titul DIVIAČIAR na skúškach duričov organizovaných podľa skúšobných poriadkov platných na Slovensku a sú zapísané v knihe diviačiarov.

[book_diviaciar]

Close Menu