FIBI z Evkinho dvora

Plemenná kniha/číslo: SPKP/17501
Dátum narodenia: 28.05.2016
Majiteľ:
DBK:
Výška: 0 cm
Bonitačný kód:
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
FIBI z Evkinho dvora RICK z Prievrany
CINA z Evkinho dvora
Dátum exteriérovej bonitácie:
Miesto exteriérovej bonitácie:
Komisia exteriérovej bonitácie:

Bonitačný kód

A – Celkový vzhľad - kostra
B – Hlava – ucho – oko
C – Chrup
D – Telesná stavba
E – Chvost
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia
Dátum pracovnej bonitácie:
Miesto pracovnej bonitácie:
G – Povahové vlohy
Close Menu