FUNKCIA V KCHSK MENO A PRIEZVISKO ADRESA TEL. KONTAKT EMAIL
Predseda František Homola Lúčky 541, 03482 Lúčky +421907102550 homola.fero@gmail.com
Podpredseda Ing. Milan Černok Exnárova 45, 98559 Vidiná +421905525551 podpredseda@slovensky-kopov.sk
Tajomník Milan Michalovič Hôrky 217, 010 04 Hôrky +421905809987 tajomnik@slovensky-kopov.sk
Hlavný poradca chovu Ing. Igor Hronček Revolučná 190/12, 987 01 Poltár +421918335593 hlavny.poradca@slovensky-kopov.sk
Poradca chovu Ing. Jozef VAKULA, PhD. Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica +421902649291 poradca@slovensky-kopov.sk
Ekonóm Ing. Martina Pšenková, PhD. Bobot 351, 91325 Bobot +421908776700 ekonom@slovensky-kopov.sk
Hlavný výcvikár Peter Rusnák Kysak 294, 044 81 Kysak  +421903173362 peterus@centrum.sk
Výcvikár Ing. Jaroslav Kýpeť Jána Bottu 78, 980 52 Hrachovo +421918335121 leskypet@gmail.com
Výcvikár Marián Pollák Kotešová 519, 013 61 Kotešová +421914235439 vycvikar.2@slovensky-kopov.sk
Matrikárka Ing. Zuzana Miháliková Lom nad Rimavicou 123, 976 53 Lom nad Rimavicou +421905806660 matrikar@slovensky-kopov.sk
Správca webstránky Bc. Jozef Králik Družstevná 111, 018 51 Nová Dubnica +421910960939 admin@slovensky-kopov.sk
Close Menu