Predseda
František Homola
Lúčky 541, 03482 Lúčky
+421907102550
homola.fero@gmail.com
Podpredseda
Ing. Milan Černok
Exnárova 45, 98559 Vidiná
+421905525551
podpredseda@slovensky-kopov.sk
Tajomník
Milan Michalovič
Hôrky 217, 010 04 Hôrky
+421905809987
tajomnik@slovensky-kopov.sk
Hlavný poradca chovu
Ing. Igor Hronček
Revolučná 190/12, 987 01 Poltár
+421918335593
hlavny.poradca@slovensky-kopov.sk
Poradca chovu
Ing. Jozef Vakula, PhD.
Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica
+421902649291
poradca@slovensky-kopov.sk
Hlavný výcvikár
Peter Rusnák
Kysak 294, 044 81 Kysak
+421903173362
peterus@centrum.sk
Výcvikár
Ing. Jaroslav Kýpeť
Jána Bottu 78, 980 52 Hrachovo
+421918335121
leskypet@gmail.com
Výcvikár
Marian Pollák
Kotešová 519, 013 61 Kotešová
+421914235439
vycvikar.2@slovensky-kopov.sk
Ekonómka
Ing. Martina Pšenková, PhD.
Bobot 351, 91325 Bobot
+421908776700
ekonom@slovensky-kopov.sk
Administrátor
Bc. Jozef Králik
Družstevná 111, 018 51 Nová Dubnica
+421910960939
admin@slovensky-kopov.sk
Matrikárka
Ing. Zuzana Miháliková
Lom nad Rimavicou 123, 976 53 Lom nad Rimavicou
+421905806660
matrikar@slovensky-kopov.sk