Okres Banská Bystrica

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1030 Ing. Milan BLAŽEK Banská Bystrica XXX
M-2217 Ondrej BRZUĽA Hrochoť
M-2223 Ján CHOVANEC Čerín X
R-1139 MVDr. Rudolf JANTO Valaska
M-2284 Štátny podnik LESY SR Banská Bystrica
R-2012 Ján MESIARKIN Medzibrod X
R-1256 Ing. Stanislav MORAVČÍK Badín X
R-1517 RNDr. Juraj MORAVČÍK Badín
M-1903 Tatiana OROSOVÁ Ponická Huta X
R-1284 Pavol PECNIK Banská Bystrica 1 X
R-2276 Bc. Marek RANDA Podkonice X
R-2191 Branislav RÝS Poniky
R-1559 Ján ŠIMA Malachov X

Okres Banská Štiavnica

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1060 Ing. Jaroslav DUDÍK Banská Štiavnica X
R-2121 Svätobor DUDÍK Banská Štiavnica X
R-1223 Ing. Ľudovít LUKÁČ Banská Belá
R-1593 Ing. Jozef VAKULA PhD. Banská Belá X
R-1418 Peter ZIGMUND Banská Štiavnica X

Okres Brezno

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2062 Ing. Stanislav KOHÚT Predajná X

Okres Detva

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1952 Rastislav GIBALA Detvianska Huta
R-1863 Ing. Jozef HLBOCKÝ Podkriváň X
R-2249 Ján HRONČEK Hriňová
R-1516 Jaroslav CHLPOŠ Stožok
R-1193 Róbert KRAHULEC Hriňová X
R-2157 Ján MELICHERČÍK Horný Tisovník X
R-1499 Ing. Zuzana MIHÁLIKOVÁ Lom nad Rimavicou X
M-2158 Ing. Iveta NEVOLNÁ Detva X
R-1281 Ing. Štefan PAVELKA Slatinské Lazy X
R-1369 Štefan ŠULEK Hriňová X
R-1937 Milan ŠULEK ml. Hriňová X

Okres Fiľakovo

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
M-2299 Bc. Michaela ANTALOVÁ Rátka XX

Okres Krupina

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1876 Dušan JANTOŠKA Krupina X
R-1838 Peter LÍŠKA Domaníky X
R-1927 Stanislav RISKA Hontianske Nemce

Okres Lučenec

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1044 Ing. Štefan CIMBALÍK Lovinobaňa XX
R-2269 Ing. Vladimír ČEMERIČKA Lučenec XX
R-2027 Milan ČERNOK Vidiná X
R-1046 Ing. Milan ČERNOK ml. Vidiná X
R-1056 Ján DOBŠINSKÝ Lučenec X
R-2263 Peter GUNÁR Dobroč X
R-1120 Ing. Igor HRONČEK Poltár X
R-1158 Dušan KARÁSEK Divín X
R-2237 Mgr. Ivan KARÁSEK Ružiná X
R-2300 Ing. Martin KOVAŘ Divín X
R-1504 JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD. Lučenec XX
R-2028 Milan MALČEK Divín
R-1260 Marián MURÍN Fiľakovo X
R-2236 Mikuláš MURÍN Fiľakovo
R-1600 Ladislav PETRŽEL Radzovce X
R-1784 Ing. Ján SEGEČ Lučenec X
R-1344 Juraj STIERANKA Rapovce X
R-1969 Norbert SZAKÓ Fiľakovo -5€XX
R-1366 Vladimír ŠPUREK Fiľakovo XX
R-1712 Mgr. Juraj ŠTAUDINGER Lučenec X
R-1397 Milan VACULČIAK Fiľakovo X
R-1398 Pavol VALACH Šávoľ X

Okres Poltár

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2172 Matej ALBERT Poltár X
M-2213 Ján BREZINA Poltár X
R-1121 Milan HRONČEK Poltár X
R-2014 Miroslav KUREK Zlatno X
R-1211 Jaroslav KYZEK Hrnčiarska Ves X
R-1293 Patrik PIVKA Poltár XX
M-1987 Kamil SUJA Hradište
R-1928 Juraj SUJA Hradište

Okres Revúca

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2110 Ing. Marek CVIK Rákoš
R-1901 Zoltán GÉREC Gemerská Ves X
M-2152 Filip MATAŠOVSKÝ Behynce X
R-2201 Roman ŠALIGA Ratkovské Bystré X

Okres Rimavská Sobota

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2267 Ing. Miroslav BADINKA Hrachovo
R-1921 Lukáš BÁLINT Rimavská Sobota X
R-2151 Vojtech CZIKORA Rimavská Sobota -5€
R-1055 Peter DIANIŠKA Tisovec X
R-1916 Miroslav DIANIŠKA Tisovec XX
R-2289 Ing. Radovan HAJNÁK Rimavské Brezovo XXX
M-2315 Peter KASÁR Rimavská Sobota X
R-2266 Ing. Miroslav KOCHAN Hrachovo
R-1496 Ing. Jaroslav KÝPEŤ Hrachovo X
R-2268 Juraj LACÍK Hrachovo
R-1827 Alexander MEDVE Stará Bašta
R-1968 Michal VALASKAI Vyšná Pokoradz X
R-2103 Maroš VALASKAI Vyšná Pokoradz X
R-1406 Milan VETRAK Rimavské Brezovo X
R-1410 Jozef VOZÁR Hrachovo X

Okres Veľký Krtíš

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1003 Ľubomír ADAM Bušince X
M-2234 Ing. Ján BARANEC Veľký Krtíš X
R-2250 Miroslav BARIAK Modrý Kameň
R-2251 Milan BELIC Horné Plachtince
R-1061 Dušan ĎURÍK Veľký Krtíš
R-1859 Mgr. Vladimír GALLO Veľký Krtíš X
R-1464 Zoltán HÍVEŠ Nenince X
R-1105 Eva HÍVEŠOVÁ Nenince X
R-2045 Zsolt HORVÁTH Veľký Krtíš XX
R-1192 Marián KOZÁR Cebovce X
R-2081 Július MICS Vinica XX
R-1244 Jozef MIHÁLIK Hrušov XX
R-1382 Štefan TÓTH Nenince X

Okres Zvolen

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2161 Bc. Michal DÁVID Železná Breznica X
R-2275 Mgr. Ľuboslav MIKULA Budča X
M-2101 Juraj TREBUĽA Lukavica X
R-1395 Dušan URGELA Turová X
R-1698 Ing. Roman ŽILINČÍK Zvolen X

Okres Žarnovica

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1801 Ing. Emília BUDINSKÁ Nová Baňa X
R-2118 Ing. Lukáš POTOCKÝ Veľká Lehota X

Okres Žiar nad Hronom

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1700 Martin DÚBRAVSKÝ Hronská Dúbrava X
R-2147 Jaroslav HANUS Lovčica-Trubín
R-1497 Radovan KRŠŠÁK Jánova Lehota X
R-1394 Pavol URBLIK ml. Kremnica X

Okres Bratislava

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2291 Mgr. Marek BAUMANN Bratislava
R-2171 Jaroslav DOROTOVIČ Jarovce
R-1925 Zdenko CHMELA Bratislava XXXX
R-1893 Andrea JANOVIČOVÁ Bratislava X
R-2116 Mgr. Peter MARČEK Bratislava XX
R-2164 Mgr. Andrej ŠTRIHO Bratislava XXXX

Okres Malacky

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1728 Václav DRÁBEK Kuchyňa X
R-2111 Ing. Imrich FOLTÝN Malacky
R-1860 Tomáš OLŠOVSKÝ Plavecké Podhradie X
R-2245 Pavol PÁLKA Jakubov X
R-2143 Ing. Peter VÁLEK Plavecký Mikuláš X

Okres Pezinok

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2293 Dávid BAXA Píla X

Okres PRAHOVA

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
M-2273 CIPRIAN MANU CARBUNESTI X

Okres Gelnica

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1578 Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ Kluknava X
R-1228 Walter MAJKUTH Švedlár X
R-2156 Ján SCHNEIDER Helcmanovce X

Okres Košice

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1451 Róbert BELÁN Košice
R-1050 Stanislav ČORBA Družstevná pri Hornáde X
R-1861 Marek HORVÁT Košice XX
M-2180 Ing. Michal JACKO Košice XX
R-1320 Peter RUSNÁK Kysak X
R-1340 Ing. Pavol SOTÁK Kecerovce XXXXX
R-1347 Bohuš STRÝČEK Štós X
R-2235 Dávid ŽÁK Nad Jazerom X

Okres Košice-okolie

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2034 Slavomír BOBAĽ Kecerovce
R-1986 Miloslav CAPKO Ploské X
R-2280 Ladislav GERGEĽ Ždaňa -5€
R-2228 Viktor PETRÍK Sokoľany -5€
M-2238 Juraj SOKOL Kysak XX

Okres Rožňava

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1550 Marek CIPCER Štós X
R-2140 Ing. Jozef FERENC Krásnohorské Podhradie XXXXX
R-2199 Marián ŠTRIGNER Štítnik -5€
R-2200 Jakub ŠTRIGNER Štítnik -5€
R-1902 Martin ŠTRIGNER Roštár

Okres Sobrance

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1017 Ing. Štefan BALOG Sobrance X
R-1289 MVDr. Mgr. Marián PETRO Sobrance X
R-2173 Marek TRIŠČÁK Sobrance

Okres Spišská Nová Ves

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1069 Ing. Matúš FABÍNI Spišský Hrušov X
R-1657 Štefan FEDÁK Hrabušice X
R-2009 Ladislav HADOFSKÝ Hnilčik - Bint
R-2165 Ján IVANČO Kolinovce
R-1660 Ing. Marián VAVREK Spišská Nová Ves XXXX

Okres Trebišov

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1173 Juraj KOČAR Brezina
R-2288 Ing. Matúš KUNDRÁT Malé Ozorovce
R-1864 Ľubomír MIZIA Zemplínska Teplica X

Okres Levice

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1024 Pavol BATOVSKY Pukanec X
R-1856 Štefan BEŇO Pláštovce X
R-2178 Július SZARKA Plášťovce XX

Okres Nitra

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1239 MUDr. Jozef MATTA Nitra XXXXX
R-2004 MUDr. Christiána MATTOVÁ Nitra XXXX
R-1907 Marián NAGY Čechynce X
R-1990 MVDr. Branislav OŤAPKA Vráble X
M-2239 Viliam SASKO Vráble
R-1769 Peter ŠKULA Sokolníky XX
R-1836 Radoslav ŤAPUŠÍK Alekšince X

Okres Nové Zámky

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
M-2264 Vladimír ŠLACHTA Svodín

Okres Topoľčany

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1178 Ján KOLNÍK Nitrianska Blatnica
R-1248 Štefan MIKULA Topoľčany XX
R-2314 Bc. Peter PETRÁK Ludanice X

Okres Zlaté Moravce

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2219 Jaroslav BERNÁT Skýcov X
R-1932 Dušan DUBAJ Žikava X
R-1444 Peter CHREN Machulince X
R-1524 Marián KOMÁR Hostie XX
M-1988 Pavol LÉVAI Vieska nad Žitavou X
R-2282 Martin ONDRIŠ Beladice
M-1714 Mariana TULLOVÁ Sľažany

Okres Bardejov

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1565 Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc. Lukov X
R-1842 Jaroslav FERTÁĽ Hertník X
R-1091 PaedDr. Milan GDOVIN Bardejov X
M-1626 Ing. Milan GUĽA Hankovce
R-2286 Ing. Dávid HALŽA Raslavice X
R-2085 MVDr. Slavomíra HARBAĽOVÁ LUPTÁKOVÁ Bardejov X
R-1104 MVDr. Martin HIRŇÁK Marhaň X
R-1112 Ján HOPKO Vyšný Tvarožec X
R-2232 Matej KATUŠČAK Buclovany X
R-1194 Marián KRAKOVSKÝ Lukavica X
R-2070 Miloš PANGRÁC Sveržov X
R-1766 Marián PETREK Malcov X
M-2119 Martin SLOTA Bardejov X
R-1341 Jozef SPIŠÁK Marhaň X
M-2285 Mgr. Patrícia ZÁPACHOVÁ MBA Rokytov X
M-2091 Peter ZLACKÝ Kobyly X
R-1858 Jozef ZLACKÝ Kobyly X

Okres Humenné

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2078 František GALICA Kamienka X
R-1099 Štefan HANČÁR Dlhé nad Cirochou X
R-2174 Štefan HODOR Brestov
R-1128 Jaroslav HUDÁK Humenné
R-2260 Jaroslav HUDÁK Papín
R-1129 Ján HUSŤAK Stakčín XXXXX
R-1585 Peter CHMEĽ Veľopolie X
R-1887 Ing. Štefan KUĽHA Lieskovec X
R-1218 Igor LOFAJ Humenné X
R-2185 Marek MACKO Lieskovec X
R-2076 Miloš MERIČKO Lukačovce

Okres Kežmarok

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1087 Ján GALLIK Lendak XX

Okres Košice-okolie

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1231 Štefan MARŤÁK Mala Lodina XX

Okres Levoča

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2168 Štefan JANEČKO Domaňovce
M-1596 Ing. Jana MAJERSKÁ Levoča X
R-1227 Jozef MAJERSKÝ Levoča X
M-2187 Miroslav RUŽBACKÝ Domaňovce XXX
R-1597 Pavol SKOUMAL Levoča XX
R-2167 Slavomír ŽIHALA Levoča X

Okres Medzilaborce

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-9035 Dušan JANKO Medzilaborce -5€

Okres Poprad

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1073 Peter FEDOR Spišský Štiavnik X
M-1791 Ing. Marcel KORHEĽ Spišský Štiavnik
R-1245 Karol MICHALÁK Ždiar X
R-1255 Ján MOLITOR Spišské Bystré X

Okres Prešov

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2257 Ľubomír BEŇKO Lipníky X
R-1026 Jaroslav BILIŠŇANSKÝ Žehňa XX
R-2195 Bc. Miriam GECIOVÁ Vyšná Šebastová XX
R-1148 Pavol KACVINSKÝ Chmeľov X
R-2154 Ing. Jozef KUZMIAK Prešov X
R-1944 Ing. Peter MAKARA Sedlice
R-1970 Ing. Vladimír MARKO Prešov X
R-1440 Miroslava MIKULOVÁ Zlatá Baňa X
R-2038 Stanislav ORŠULÁK Petrovany X
R-1274 Rastislav PANCURÁK ŽEHŇA X
R-1277 Milan PARTILA Kapušany X
R-1735 Milan PARTILA ml. Kapušany X
R-2104 Maroš REPASKÝ Zlatá Baňa XXXX
R-2086 Pavol SABOL Lemešany X
R-2244 Adam ŠIMA Šarišská Poruba XX
R-1405 Ľubomír VEREŠPEJ Lipany X
N-1627 František ŽELEZNÍK Zlatá Baňa X

Okres Sabinov

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1892 Pavol BORZ Bodovce
R-2067 Pavol SEMAN Šarišské Michaľany X
M-2105 Marek ŠTOFANÍK Uzovský Šalgov X
R-1500 Andrej TROJANOVIČ Ľutina X
R-1787 Ján VANDŽURA Kamenica X

Okres Snina

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1888 Milan BUČOK Snina X
R-1977 Mgr. Branislav BUČOK Snina X
M-1138 Dušan JANKAJ Snina XXX

Okres Stará Ľubovňa

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1094 Ján GONDKOVSKÝ Hniezdne XX
R-2279 Milan KIČURA Legnava X
R-1662 Peter KOVALČÍK Čirč X
R-1291 Ing. Ján PILÁT ml. Stará Ľubovňa X
R-1348 Dr. Oliver SUCHÝ Stará Ľubovňa X
R-1511 Aleš SUCHÝ Stará Ľubovňa X
M-2262 Jerguš ZIMA Kamienka

Okres Stropkov

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1731 Ján HOMZA Havaj X
R-2066 Alojz CHVASTAŠ Stropkov XX
R-1233 Ján MARUŠČÁK Miňovce X
R-1322 Bc. Milan SAHAJDA Stropkov-Sitník X
R-1919 Mgr. Radoslav SMETANKA Stropkov XX
R-2166 Juraj SRALIK Tisinec X

Okres Svidník

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1433 Ing. Marián BABEJ Ladomirová X
R-1025 Jozef BELÁK Giraltovce X
R-2133 Matrin BOLIŠINGA Vyšný Orlík X
R-1820 Bohuš DIGOŇ Matovce X
R-1554 Rastislav HVIŠČ Giraltovce -5€
R-1845 Jozef IVAN Giraltovce X
R-2243 Miroslav LEŇO Cernina X
R-2281 Milan REDECHA Cigla XX
R-2323 Andrej TYČ Svidník

Okres Vranov nad Topľou

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1110 Vladimír HOLUB Davidov X
R-1682 Jozef HORKAVÝ Hencovce X
R-2218 Jozef HORKAVÝ Hencovce
R-1116 Jozef HRIC Davidov
R-1879 Ing. Jozef KMEC Bystré
R-2090 Peter KONFEDERÁK Kamienná Poruba
M-2302 Jozef ONDIČ Hermanovce nad Topľou X
R-1271 Ján OREČNÝ Bystré X
R-2177 Stanislav PETRA Medzianky
M-2134 Martin PIVOVARNÍK Hermanovce nad Topľou X
R-2253 Mgr. Ľubomír STUPÁK Vranov nad Topľou X
R-1403 Ján VARGA Hanušovce nad Topľou XXXX

Okres Dunajská Streda

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1747 Ladislav DOHŇANSKÝ Povoda XXXX

Okres Piešťany

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
M-2308 Ing. Libor BOBEK Vrbové X
M-2093 Michal GAJŇÁK Vrbové
R-2036 Vladimír HUDEC Piešťany X
R-1782 Ľuboš LUKAČOVIČ Chtelnica X
R-1756 Jozef ORICH Šterusy X
R-2153 Ján RAFFAY Šterusy XX
R-1732 Ing. Jozef SEDLAČKO Piešťany X

Okres Senica

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1068 Ján ELIAŠ Vrbovce X
R-2216 Marcel KRAHULEC Prietrž X
R-1201 Miroslav KRUTY Brezová pod Bradlom X
R-1453 Viliam MASÁR Hradište pod Vrátnom X
R-2100 Ing. Miroslav MASÁR Cerová XX
R-1300 Michal POPOVIČ Plavecký Mikuláš XX
R-2186 Sabina SVATÍKOVÁ Jablonica X
R-1815 Ing. Igor VITTEK Plavecký Peter XX

Okres Trnava

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1051 Peter DANIŠOVIČ Boleráz XXX
R-1127 Ing. Ján HUDÁK Chtelnica X
R-1997 Ing. Ján KALLO Smolenice XXX
R-2241 Ing. Igor ULMAN PhD. Boleráz XXX

Okres Bánovce nad Bebravou

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1032 Miroslav BOTKA Kšinná XX
R-1989 Peter BULÁK Bánovce nad Bebravou XXX
R-1108 Gabriela HOLLÁ Podlužany X
R-1109 Igor HOLLÝ Slatina nad Bebravou X
M-2181 Michal KOVÁČIK Prusy X
R-2169 Ivana KYSELICOVÁ Slatina nad Bebravou X
M-2060 Frederik LUKAČ-KURUC Bánovce nad Bebravou
R-1251 Peter MIŠÁK Slatina nad Bebravou X
R-2083 Milan SRNEC Čierná Lehota X
R-1558 Vladimír STRUHAČKA Prusy X
R-2215 Ladislav ŠEBEŇ Uhrovec XX
R-1724 Milan VALJENT Šípkov X
R-2137 Vladimír ŽÁČIK Bánovce nad Bebravou

Okres Ilava

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2189 Peter GREGOR Košecké Podhradie XX
R-1904 Bc. Jozef KRÁLIK Nová Dubnica XXX
R-2150 Vladimír PECHÁČEK Tuchyňa
R-1359 Juraj ŠEVČÍK Zliechov X

Okres Myjava

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2248 Mgr. Jaroslav JAKÁB Bukovec
R-1610 Pavol SLÁDEČEK Vrbovce X

Okres Nové Mesto nad Váhom

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1179 Miroslav KOLNÍK Hrachovište XXXXX
M-2240 Matúš LOBÍK Zemianske Podhradie X

Okres Partizánske

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1752 Ing. Jozef BIELICH Veľký Klíž X

Okres Považská Bystrica

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1620 Michal ČECHVALA Považská Bystrica X
R-1623 Roman FAJTH Udiča X
R-1910 Miroslav FAJTH st. Udiča X
R-1619 Viktor GRAJCARIK Orlové X
R-1098 Ing. Miroslav HAMAR Horná Maríková X
M-2193 Juraj KAMAS Súľov-Hradná X
R-1618 Vladimír KOPECKÝ Domaniža
R-1912 Pavol MIKLOŠ Šebešťanová X
R-1923 Ing. Martin PACEK PhD. Považská Bystrica XXXX
R-1486 Pavol SMIŽÍK Dolná Maríková X
R-1345 Vladimír STODOLA Považská Bystrica X
R-1973 Ivan STODOLA Považská Bystrica X

Okres Prievidza

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2196 Alfréd ANTOL Nitrianske Pravno X
R-2221 Róbert BABITZ Chvojnica
R-2230 Miroslav CEBÁK Rudnianska Lehota
M-2258 Roman ČECH Diviaky nad Nitricou X
R-2159 Mgr. Ondrej GALBAVÝ Handlová X
M-1746 Igor CHLPEK Malá Čausa X-5€
R-2222 Maroš KOHÚT Nitrianske Rudno X
M-2220 Pavol KOHÚT Nitrianske Rudno X
R-1221 Branislav LUKÁČ Nitrianske Pravno XXXX
R-1432 Peter MACKO Handlová XXX
R-1250 Ivan MINICH Kamenec pod Vtáčnikom X
R-1804 Oleg NAGY Horná Ves X
R-1286 Vladimír PEŤKO Handlová X
R-2176 Tomáš SVITOK Cígeľ
R-2002 Ján ŠKULTÉTY Handlová X

Okres Púchov

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1722 Ing. Andrea BABEJOVÁ Lazy pod Makytou
M-2277 Ján BOBÁK Lazy pod Makytou X
R-2188 Jozef GORELKA Lednické Rovne X
R-2138 Miloš PLEŠKO Zubák XX
R-1792 Milan VRÁBEL Dohňany X

Okres Topolčany

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2197 Juraj HERÁK Krnča

Okres Trenčín

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1002 Oľga ABRAHÁMOVÁ Horné Sŕnie X
R-1850 Jaroslava GORELČÍKOVÁ Trenčín X
R-1197 Ján KRCHŇAVÝ Kálnica X
R-1993 Juraj MASÁR Trenčianská Teplá X
R-1991 Jaroslav MORAVČÍK Trenčianská Teplá X
R-1485 Ľubomír MROCEK Selec XX
R-1967 Ing. Martina PŠENKOVÁ , PhD. Bobot XX
R-2019 Radoslav SABADKA Dolná Súča XX
R-1329 Milan SKOVAJSA Stará Turá
R-1992 Miroslav SLIVKA Dolná Poruba X
R-2031 Ján ŠTEFÁNEK Horné Sŕnie X
R-1384 Roman TUNEGA Chocholná- Velčice X

Okres Bytča

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2254 Július BELČÍK Veľké Rovné XX
R-1965 Filip BUNČO Kolárovce XX
R-1711 Milan FULMEK Veľké Rovné X
R-1493 Ján JANDZÍK Veľké Rovné XX
R-1491 Pavol KAPRÁLIK Veľké Rovné XX
R-2162 Ing. Norbert KOVÁČIK PhD. Bytča X
R-1297 Ing. Ľubomír PODHORSKÝ Kotešová XX
R-2018 Ing. Martin PODHORSKÝ Kotešová XX
R-1707 Marián POLLÁK Kotešová XX
R-2316 Tomáš POLLÁK Kotešová X
R-1492 Jozef SAPIETA Veľké Rovné XX
R-1795 MVDr. Vladimír ŠEBEŇA Petrovice X
R-1796 Ing. Vladimír ŠEBEŇA Petrovice
R-1490 Jozef VÁROŠ Bytča X
R-1998 Stanislav ZREBNÝ Hlboké nad Váhom X
R-2098 Bc. Pavol Židek Petrovice

Okres Čadca

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2328 JUDr. Martin BELKO Korňa X
R-1067 Emil DZURINA Turzovka
R-2329 Peter MAREC Dlhá nad Kysucou
R-2017 Ing. Marian MASARIK Makov X
R-1571 Jozef ŠURLÁK Vysoká nad Kysucou X
M-2123 Andrej VRÁBEL Skalité XXXX

Okres Dolný Kubín

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1013 Dušan BADIN Istebné nad Oravou
R-2117 Milan BEDLEK Dolný Kubín X
R-2097 Matej GROF Kraľovany XX
R-1106 Ing. Emil HLADEK Dolný Kubín X
R-1739 Miroslav JURÁK Osádka X
R-2148 Mgr. Dušan KUBIŠTA Dolný Kubín X
R-1235 Ján MÄSIAR Dolný Kubín X
R-2149 Miroslav MEŠKO Vyšný Kubín X
R-2122 Pavol MIŠUN Veličná X
R-2063 Ján NEMČEK Žaškov X
R-1941 Jozef SOKOL Žaškov X

Okres Kysucké Nové Mesto

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-2203 Miroslav KOHÚT Rudina XX
M-2214 Vladimír ONDRUŠEK Rudinska X
R-1461 Silvester PASTVA Kysucké Nové Mesto XX
R-1508 Pavol PETREK Kysucké Nové Mesto XXXX
R-1513 Ľubomír PIJAK Ochodnica X
R-2109 Rudolf RYBÁNSKY Horný Vadičov XX
R-1929 Jozef URBÁNEK Rudinská XX

Okres Liptovský Mikuláš

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
M-2022 Stanislav BENIKOVSKÝ Kvačany X
M-1734 Karol DIVOK Malužiná X
R-2091 Jaroslav GAJDOŠ Východná X
R-1976 Martin HUBKA Liptovský Mikuláš X
R-1137 Ján JANIČINA Dúbrava X
R-1598 MUDr. Adrian KALIŠ PhD. Ľubeľa XXXXX
R-1214 Ing. Peter LÁNI Malužiná XX
R-2035 Lukáš LEHOTSKÝ Liptovský Mikuláš
R-1872 Martin MIČEV Hybe XXXX
R-2265 Martin PIDA Dúbrava X
R-1471 Marián POLÓNI Malužiná XX
R-1315 Jaroslav REPČÍK Bobrovec X
R-2087 Zdenko STRELECKÝ Východná X
R-2042 Ing. Ivana ŠTEVČEKOVÁ Malužiná XX
R-2000 Pavol ŠVEDA Východná X
R-1877 Rastislav ŽIŠKA Východná X

Okres Martin

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1971 Ján BELLA Podhradie X
R-1076 Ján FERIANC Martin X
R-2192 Marián LAMOŠ Lipovec X
R-2073 Rastislav LOJŠ Vrútky
R-1762 Jaroslav MILAN Turany X
R-1400 Ing. Miroslav VALAŠTÍK Valča X

Okres Námestovo

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1190 Milan KOVALČÍK Zákamenné X
R-1234 Mgr. Ján MARUŠČÁK Mútne X
R-1738 Jozef NEVEDEL Vavrečka X
R-2202 JUDr. Marek SAMOŠ Námestovo X
R-1408 Ľudovít VLŽÁK Hruštín

Okres Ružomberok

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1639 Viliam BAĎO Lúčky X
R-2226 Peter BALKO Liptovská Teplá XX
R-2242 Ing. Miroslav BUMBERA Ružomberok
R-2255 Vladimír HLINA Ľubochňa X
R-1111 František HOMOLA Lúčky XX
R-1258 Martin MRVA Lúčky X
R-1326 Roman SENKO Ružomberok X
R-2317 Norbert ŠEVC Lúčky kúpele XX

Okres Turčianske Teplice

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1016 Miroslav BALLO Mošovce X
R-2231 Jaroslav ĎURDÍK Malý Čepčín X
R-2184 Marián FABIAN Čremošné X

Okres Tvrdošín

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
R-1270 Cyril ORČÍK Štefanov nad Oravou XX
R-2075 Stanislav PARIŽA Zuberec X
R-1688 Michal ŠANGALA Medvedzie X

Okres Žilina

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
M-2327 Ing. Peter BEBČÁK Teplička nad Váhom X
M-2198 Štefan BREZÁNI Rajec X
R-2209 Jozef ČERŇANSKÝ Žilina-Závodie X
M-2287 Marek DOLNÍK Kunerad X
R-2206 Martin DOLNÍK Kamenná Poruba
R-2124 Michal DORINSKÝ Rajecka Lesná X
R-1457 Ján GAŽÚR Rajec X
M-2204 Ján GAŽÚR ml. Rajec X
R-1994 Jaroslav JANÍK Terchová XX
R-2163 Peter KAČERIAK Terchová X
R-2106 Ing. Matrin KAIS Višňové X
R-1702 Vladislav KASÁK Rajec
M-2205 Peter KAVECKÝ Kamenná Poruba X
R-2013 Ing. Anton KUDELČÍK Dlhé Pole X
R-2233 Patrik KVASNICA Stráňavy
R-2207 Roman MACEÁŠIK Dlhé Pole
R-1725 Michal MARTINKA Jasenové X
R-1726 Michal MARTINKA st. Jasenové
M-2290 Adam MAŽGÚT Belá pri Varíne X
R-2082 Milan MICHALOVIČ Hôrky X
R-2208 Stanislav MIKLO Višňové X
R-2107 František ONDÁK Gbeľany X
R-2225 Marek PEKNÝ Rajec X
R-1868 Viliam PODVOREČNÝ Dlhé Pole X
R-2292 Radoslav PRÁŠEK Žilina-Trnové X
R-2080 Juraj ROGOŇ Terchová XX
R-1346 Pavol STOPKA Štiavnik XXXX
R-2052 Michal STRELIČKA Višňové X
R-1905 Ing. Tomáš TOMAŠEC Dlhé Pole XX
R-2170 Peter VANDLÍK Kunerad X
R-2211 Ján VANDLIK Lietavská Lúčka X
R-1866 Juraj ŽIDEK Rajec X

Členské číslo:Meno.Obec:
C-1031 Ing. Cyril BOLDIŠ Trenčín
R-1047 Ing. Milan ČERNOK st. Vidiná
R-2015 František GEŠPER Vranov nad Topľou
R-1125 Ivan HRUŠKA Lučatín
C-1156 Ondrej KANKA st. Zvolen - Motová
R-1199 Anton KRŠŠÁK Jánova Lehota
R-1207 Marián KURUC Kokava nad Rimavicou
M-1603 Albín LATKO Martin
C-1240 Štefan MATTA Davidov
R-1290 Ján PILÁT st. Stará Ľubovňa
C-1313 Ľubomír RENČO Banská Bystrica
R-1343 Ing. Miroslav STANOVSKÝ CSc. Zvolen
R-1358 Ing. František ŠEVC Stropkov
R-1365 Milan ŠPIRKO Lúčky
C-1393 Pavol URBLIK st. Kremnica

Členské číslo:Meno.Obec:2020:2021:2022:2023:2024:
M-2272 PUNGA ALEXANDRU RO
M-1814 Mile BUNDALO BA
M-2183 Gregory DEHAIL FR XXX
M-2270 Radu EMILIAN RO X
M-2016 Josef FOJTÍK CZ X
M-2005 Karl HEINZ - KLEINKE DE
M-1813 Nenad JAGODIČ HR
M-2333 Ladislav KLEMENT X
M-2303 Jiří KREVŇÁK CZ X
M-2296 Angel LIZARRALDE Zulaika ES XXX
M-2227 Jiří MENDL CZ X
M-2295 Jerome RAYMOND FR XXX
M-2283 Gérald RIGAUT FR
M-2274 DEAN ŠTEFANUTI RO
M-2278 Ján UČEŇ CZ XX
M-2271 COSTIN VIOREL RO

Členské číslo:Meno.Krajina:2020:2021:2022:2023:2024: