Bratislavský kraj - okres Banská Bystrica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1030 Ing. Milan BLAŽEK Banská Bystrica X
R-1125 Ivan HRUŠKA Lučatín X
M-2223 Ján CHOVANEC Čerín X
R-1139 MVDr. Rudolf JANTO Valaska X
R-2012 Ján MESIARKIN Medzibrod X
R-1256 Ing. Stanislav MORAVČÍK Badín X
R-1517 RNDr. Juraj MORAVČÍK Badín X
R-1284 Pavol PECNIK Banská Bystrica 1 X
R-2191 Branislav RÝS Poniky XX
R-1559 Ján ŠIMA Malachov X

Bratislavský kraj - okres Banská Štiavnica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1060 Ing. Jaroslav DUDÍK Banská Štiavnica X
R-2121 Svätobor DUDÍK Banská Štiavnica X
R-1223 Ing. Ľudovít LUKÁČ Banská Belá X
R-1593 Ing. Jozef VAKULA PhD. Banská Belá X
R-1418 Peter ZIGMUND Banská Štiavnica X

Bratislavský kraj - okres Detva

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1952 Rastislav GIBALA Detvianska Huta XX
R-1863 Ing. Jozef HLBOCKÝ Podkriváň XX
R-2249 Ján HRONČEK Hriňová X
R-1516 Jaroslav CHLPOŠ Stožok X
R-1193 Róbert KRAHULEC Hriňová X
R-2157 Ján MELICHERČÍK Horný Tisovník X
R-1499 Ing. Zuzana MIHÁLIKOVÁ Lom nad Rimavicou X
M-2158 Ing. Iveta NEVOLNÁ Detva X
R-1281 Ing. Štefan PAVELKA Slatinské Lazy X
R-1369 Štefan ŠULEK Hriňová X

Bratislavský kraj - okres Krupina

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1876 Dušan JANTOŠKA Krupina X
R-1838 Peter LÍŠKA Domaníky X
R-1927 Stanislav RISKA Hontianske Nemce X

Bratislavský kraj - okres Lučenec

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1044 Ing. Štefan CIMBALÍK Lovinobaňa X
R-2027 Milan ČERNOK Vidiná X
R-1046 Ing. Milan ČERNOK ml. Vidiná X
R-1056 Ján DOBŠINSKÝ Lučenec X
R-2263 Peter GUNÁR Dobroč X
R-1120 Ing. Igor HRONČEK Fiľakovo X
R-1158 Dušan KARÁSEK Divín X
R-2237 Mgr. Ivan KARÁSEK Ružiná X
R-1504 JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD. Lučenec XXX
R-2028 Milan MALČEK Divín X
R-1260 Marián MURÍN Fiľakovo X
R-2236 Mikuláš MURÍN Fiľakovo X
R-1600 Ladislav PETRŽEL Radzovce X
R-1784 Ing. Ján SEGEČ Lučenec XX
R-1344 Juraj STIERANKA Rapovce X
R-1969 Norbert SZAKÓ Fiľakovo X
R-1366 Vladimír ŠPUREK Fiľakovo
R-1712 Mgr. Juraj ŠTAUDINGER Lučenec X
R-1397 Milan VACULČIAK Fiľakovo X
R-1398 Pavol VALACH Šávoľ X

Bratislavský kraj - okres Poltár

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2172 Matej ALBERT Poltár X
M-2213 Ján BREZINA Poltár X
R-1121 Milan HRONČEK Poltár X
R-2014 Miroslav KUREK Zlatno X
R-1211 Jaroslav KYZEK Hrnčiarka Ves X
R-1293 Patrik PIVKA Poltár XXX
M-1987 Kamil SUJA Hradište X
R-1928 Juraj SUJA Hradište X

Bratislavský kraj - okres Revúca

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2110 Ing. Marek CVIK Rákoš X
R-1901 Zoltán GÉREC Gemerská Ves X
M-2152 Filip MATAŠOVSKÝ Behynce X
R-2201 Roman ŠALIGA Ratkovské Bystré X

Bratislavský kraj - okres Rimavská Sobota

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1921 Lukáš BÁLINT Rimavská Sobota X
R-2151 Vojtech CZIKORA Rimavská Sobota -5€
R-1055 Peter DIANIŠKA Tisovec X
R-1916 Miroslav DIANIŠKA Tisovec X
R-2266 Ing. Miroslav KOCHAN Hrachovo X
R-1496 Ing. Jaroslav KÝPEŤ Hrachovo XX
R-1827 Alexander MEDVE Stará Bašta X
R-1968 Michal VALASKAI Vyšná Pokoradz X
R-2103 Maroš VALASKAI Vyšná Pokoradz X
R-1406 Milan VETRAK Rimavské Brezovo XXX
R-1410 Jozef VOZÁR Hrachovo XX

Bratislavský kraj - okres Veľký Krtíš

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1003 Ľubomír ADAM Bušince X
M-2234 Ing. Ján BARANEC Veľký Krtíš X
R-2251 Milan BELIC Horné Plachtince X
R-1061 Dušan ĎURÍK Veľký Krtíš X
R-1859 Mgr. Vladimír GALLO Veľký Krtíš X
R-1464 Zoltán HÍVEŠ Nenince X
R-1105 Eva HÍVEŠOVÁ Nenince X
R-2045 Zsolt HORVÁTH Veľký Krtíš XXX
R-1192 Marián KOZÁR Cebovce X
R-2081 Július MICS Vinica X
R-1244 Jozef MIHÁLIK Hrušov X

Bratislavský kraj - okres Zvolen

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2275 Mgr. Ľuboslav MIKULA Budča X
R-1395 Dušan URGELA Turová X
R-1698 Ing. Roman ŽILINČÍK Zvolen X

Bratislavský kraj - okres Žarnovica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1801 Ing. Emília BUDINSKÁ Nová Baňa X
R-2118 Ing. Lukáš POTOCKÝ Veľká Lehota X

Bratislavský kraj - okres Žiar nad Hronom

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1700 Martin DÚBRAVSKÝ Hronská Dúbrava X
R-2147 Jaroslav HANUS Lovčica-Trubín X
R-1199 Anton KRŠŠÁK Jánova Lehota X
R-1497 Radovan KRŠŠÁK Jánova Lehota X
R-1394 Pavol URBLIK ml. Kremnica X

Bratislavský kraj - okres Bratislava

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2171 Jaroslav DOROTOVIČ Jarovce X
R-1925 Zdenko CHMELA Bratislava XXXXX
R-1893 Andrea JANOVIČOVÁ Bratislava X
R-2116 Mgr. Peter MARČEK Bratislava XXXX
R-2164 Mgr. Andrej ŠTRIHO Bratislava X

Bratislavský kraj - okres Malacky

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1728 Václav DRÁBEK Kuchyňa X
R-2111 Ing. Imrich FOLTÝN Malacky X
R-1860 Tomáš OLŠOVSKÝ Plavecké Podhradie X
R-2245 Pavol PÁLKA Jakubov X
R-2143 Ing. Peter VÁLEK Plavecký Mikuláš XX

Bratislavský kraj - okres Žilina

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
M-2198 Štefan BREZÁNI Rajec X

Bratislavský kraj - okres Gelnica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1578 Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ Kluknava X
R-1228 Walter MAJKUTH Švedlár X
R-2156 Ján SCHNEIDER Helcmanovce X

Bratislavský kraj - okres Košice

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1451 Róbert BELÁN Košice X
R-1861 Marek HORVÁT Košice XXX
M-2180 Ing. Michal JACKO Košice XXX
R-1320 Peter RUSNÁK Kysak X
R-1340 Ing. Pavol SOTÁK Kecerovce XXXXX
R-1347 Bohuš STRÝČEK Štós X
R-2235 Dávid ŽÁK Nad Jazerom X

Bratislavský kraj - okres Košice - okolie

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2034 Slavomír BOBAĽ Kecerovce X
R-1986 Miloslav CAPKO Ploské X

Bratislavský kraj - okres Košice okolie

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2228 Viktor PETRÍK Sokoľanz X
M-2238 Juraj SOKOL Kysak X

Bratislavský kraj - okres Košice-okolie

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2280 Ladislav GERGEĽ Ždaňa X

Bratislavský kraj - okres Michalovce

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1017 Ing. Štefan BALOG Sobrance X
R-1289 MVDr. Mgr. Marián PETRO SOBRANCE X

Bratislavský kraj - okres Rožňava

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1550 Marek CIPCER Štós X
R-2140 Ing. Jozef FERENC Krásnohorské Podhradie XXXXX
R-2199 Marián ŠTRIGNER Štítnik X
R-2200 Jakub ŠTRIGNER Štítnik X
R-1902 Martin ŠTRIGNER Roštár X

Bratislavský kraj - okres Sobrance

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2173 Marek TRIŠČÁK Sobrance X

Bratislavský kraj - okres Spišská Nová Ves

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1069 Ing. Matúš FABÍNI Spišský Hrušov X
R-1657 Štefan FEDÁK Hrabušice XX
R-2009 Ladislav HADOFSKÝ Hnilčik - Bint
R-2165 Ján IVANČO Kolinovce X
R-1660 Ing. Marián VAVREK Spišská Nová Ves XXXXX

Bratislavský kraj - okres Trebišov

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1173 Juraj KOČAR Brezina X
R-1864 Ľubomír MIZIA Zemplínska Teplica XX

Bratislavský kraj - okres Levice

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1024 Pavol BATOVSKY Pukanec X
R-1856 Štefan BEŇO Pláštovce X
R-2178 Július SZARKA Plášťovce XX

Bratislavský kraj - okres Nitra

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1239 MUDr. Jozef MATTA Nitra XXXXX
R-2004 MUDr. Christiána MATTOVÁ Nitra XXXXX
R-1907 Marián NAGY Čechynce XX
R-1990 MVDr. Branislav OŤAPKA Vráble X
M-2239 Viliam SASKO Vráble X
R-1769 Peter ŠKULA Sokolníky XXXX
R-1836 Radoslav ŤAPUŠÍK Alekšince X

Bratislavský kraj - okres Topoľčany

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1178 Ján KOLNÍK Nitrianska Blatnica X
R-1248 Štefan MIKULA Topoľčany X

Bratislavský kraj - okres Zlaté Moravce

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2219 Jaroslav BERNÁT Skýcov X
R-1932 Dušan DUBAJ Žikava XX
R-1444 Peter CHREN Machulince X
R-1524 Marián KOMÁR Hostie X
M-1988 Pavol LÉVAI Vieska nad Žitavou XX
M-1714 Mariana TULLOVÁ Sľažany X

Bratislavský kraj - okres Bardejov

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1565 Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc. Lukov XX
R-1842 Jaroslav FERTÁĽ Hertník XX
R-1091 PaedDr. Milan GDOVIN Bardejov XX
R-2085 MVDr. Slavomíra HARBAĽOVÁ LUPTÁKOVÁ Bardejov X
R-1104 MVDr. Martin HIRŇÁK Marhaň X
R-1112 Ján HOPKO Vyšný Tvarožec X
R-2232 Matej KATUŠČAK Buclovany X
R-2070 Miloš PANGRÁC Sveržov X
R-1766 Marián PETREK Malcov X
M-2119 Martin SLOTA Bardejov X
R-1341 Jozef SPIŠÁK Marhaň X
M-2091 Peter ZLACKÝ Kobyly X
R-1858 Jozef ZLACKÝ Kobyly X

Bratislavský kraj - okres Humenné

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2078 František GALICA Kamienka X
R-1099 Štefan HANCAR Dlhé nad Cirochou X
R-2174 Štefan HODOR Brestov X
R-1129 Ján HUSŤAK Stakčín XX
M-1585 Peter CHMEĽ Veľopolie X
R-1887 Ing. Štefan KUĽHA Lieskovec X
R-1218 Igor LOFAJ Humenné X
R-2185 Marek MACKO Lieskovec X
R-2076 Miloš MERIČKO Lukačovce -5€

Bratislavský kraj - okres Kežmarok

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1087 Ján GALLIK Lendak XX

Bratislavský kraj - okres Levoča

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
M-1596 Ing. Jana MAJERSKÁ Levoča X
R-1227 Jozef MAJERSKÝ Levoča X
R-1231 Štefan MARŤÁK Levoča X
M-2187 Miroslav RUŽBACKÝ Domaňovce XXXXX
R-2167 Slavomír ŽIHALA Levoča X

Bratislavský kraj - okres Poprad

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1073 Peter FEDOR Spišský Štiavnik X
R-1245 Karol MICHALÁK Ždiar X
R-1255 Ján MOLITOR Spišské Bystré X

Bratislavský kraj - okres Prešov

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1026 Jaroslav BILIŠŇANSKÝ Žehňa X
R-2195 Miriam GECIOVÁ Vyšná Šebastová X
M-1626 Ing. Milan GUĽA Hankovce X
R-1148 Pavol KACVINSKÝ Chmeľov XX
R-2154 Ing. Jozef KUZMIAK Prešov X
R-1944 Ing. Peter MAKARA Sedlice X
R-1970 Ing. Vladimír MARKO Prešov X
R-1440 Miroslava MIKULOVÁ Zlatá Baňa X
R-2038 Stanislav ORŠULÁK Lažany X
R-1274 Rastislav PANCURÁK ŽEHŇA X
R-1277 Milan PARTILA Kapušany X
R-1735 Milan PARTILA ml. Kapušany X
R-2104 Maroš REPASKÝ Zlatá Baňa XXXXX
R-2086 Pavol SABOL Lemešany X
R-2244 Adam ŠIMA Šarišská Poruba X
R-1405 Ľubomír VEREŠPEJ Lipany X
N-1627 František ŽELEZNÍK Zlatá Baňa X

Bratislavský kraj - okres Sabinov

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1892 Pavol BORZ Bodovce X
R-2067 Pavol SEMAN Šaríšské Michaľany X
M-2105 Marek ŠTOFANÍK Uzovský Šalgov
R-1500 Andrej TROJANOVIČ Ľutina X
R-1787 Ján VANDŽURA Kamenica X

Bratislavský kraj - okres Snina

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1888 Milan BUČOK Snina X
R-1977 Mgr. Branislav BUČOK Snina X

Bratislavský kraj - okres Stará Ľubovňa

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1094 Ján GONDKOVSKÝ Hniezdne X
R-2279 Milan KIČURA Legnava X
R-1662 Peter KOVALČÍK Čirč XX
R-1291 Ing. Ján PILÁT ml. Stará Ľubovňa X
R-1348 Dr. Oliver SUCHÝ Stará Ľubovňa XX
R-1511 Aleš SUCHÝ Stará Ľubovňa XX

Bratislavský kraj - okres Stropkov

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1731 Ján HOMZA Havaj X
R-2066 Aloiz CHVASTAŠ Stropkov X
R-1233 Ján MARUŠČÁK Miňovce XX
R-1322 Bc. Milan SAHAJDA Stropkov-Sitník XX
R-1919 Mgr. Radoslav SMETANKA Stropkov X
R-2166 Juraj SRALIK Tisinec XX

Bratislavský kraj - okres Svidník

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1433 Ing. Marián BABEJ Ladomirová X
R-1025 Jozef BELÁK Giraltovce X
R-2133 Matrin BOLIŠINGA Vyšný Orlík X
R-1820 Bohuš DIGOŇ Matovce XX
R-1554 Rastislav HVIŠČ Giraltovce X
R-1845 Jozef IVAN Giraltovce XX
R-2243 Miroslav LEŇO Cernina XX

Bratislavský kraj - okres Vranov nad Topľou

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2015 František GEŠPER Vranov nad Topľou X
R-1110 Vladimír HOLUB Davidov X
R-2218 Jozef HORKAVÝ Hencovce X
R-1116 Jozef HRIC Davidov X
R-2090 Peter KONFEDERÁK Kamienná Poruba X
R-1271 Ján OREČNÝ Bystré X
R-2177 Stanislav PETRA Medzianky X
M-2134 Martin PIVOVARNÍK Hermanovce nad Topľou X
R-1403 Ján VARGA Hanušovce nad Topľou X

Bratislavský kraj - okres Dunajská Streda

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1747 Ladislav DOHŇANSKÝ Povoda XXXXX

Bratislavský kraj - okres Piešťany

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
M-2093 Michal GAJŇÁK Vrbové X
R-2036 Vladimír HUDEC Piešťany -5€X
R-1782 Ľuboš LUKAČOVIČ Chtelnica X
R-1756 Jozef ORICH Šterusy X
R-2153 Ján RAFFAY Šterusy XXX
R-1732 Ing. Jozef SEDLAČKO Piešťany XX

Bratislavský kraj - okres Senica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1068 Ján ELIAŠ Vrbovce X
R-2216 Marcel KRAHULEC Prietrž X
R-1201 Miroslav KRUTY Brezová pod Bradlom X
R-1453 Viliam MASÁR Hradište pod Vrátnom XX
R-2100 Ing. Miroslav MASÁR Cerová X
R-1300 Michal POPOVIČ Plavecký Mikuláš X
R-2186 Sabina SVATÍKOVÁ Jablonica X
R-1815 Ing. Igor VITTEK Plavecký Peter XXX

Bratislavský kraj - okres Trnava

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1051 Peter DANIŠOVIČ Boleráz X
R-1127 Ing. Ján HUDÁK Chtelnica XX
R-1997 Ing. Ján KALLO Smolenice X
R-2241 Ing. Igor ULMAN PhD. Boleráz X

Bratislavský kraj - okres Bánovce nad Bebravou

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1032 Miroslav BOTKA Kšinná X
R-1989 Peter BULÁK Bánovce nad Bebravou X
R-1109 Igor HOLLÝ Slatina nad Bebravou X
M-2181 Michal KOVÁČIK Prusy X
R-2169 Ivana KYSELICOVÁ Slatina nad Bebravou X
M-2060 Frederik LUKAČ-KURUC Bánovce nad Bebravou X
R-1251 Peter MIŠÁK Slatina nad Bebravou X
R-2083 Milan SRNEC Čierná Lehota X
R-1558 Vladimír STRUHAČKA Prusy X
R-2215 Ladislav ŠEBEŇ Uhrovec X
R-1724 Milan VALJENT Šípkov X

Bratislavský kraj - okres Ilava

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1904 Bc. Jozef KRÁLIK Nová Dubnica X
R-2150 Vladimír PECHÁČEK Tuchyňa X
R-1359 Juraj ŠEVČÍK Zliechov X

Bratislavský kraj - okres Myjava

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2248 Mgr. Jaroslav JAKÁB Bukovec X
R-1610 Pavol SLÁDEČEK Vrbovce X

Bratislavský kraj - okres Nové Mesto nad Váhom

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1179 Miroslav KOLNÍK Hrachovište XXXXX

Bratislavský kraj - okres Partizánske

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1752 Ing. Jozef BIELICH Veľký Klíž X

Bratislavský kraj - okres Považská Bystrica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1620 Michal ČECHVALA Považská Bystrica X
R-1623 Roman FAJTH Udiča XX
R-1910 Miroslav FAJTH st. Udiča XX
R-1098 Ing. Miroslav HAMAR Horná Maríková X
R-1618 Vladimír KOPECKÝ Domaniža X
R-1912 Pavol MIKLOŠ Šebešťanová XX
R-1923 Ing. Martin PACEK PhD. Považská Bystrica XX
R-1486 Pavol SMIŽÍK Dolná Maríková X
R-1345 Vladimír STODOLA Považská Bystrica X
R-1973 Ivan STODOLA Považská Bystrica X

Bratislavský kraj - okres Prievidza

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2196 Alfréd ANTOL Nitrianske Pravno XX
R-2221 Róbert BABITZ Chvojnica X
R-2230 Miroslav CEBÁK Rudnianska Lehota X
M-2258 Roman ČECH Diviaky nad Nitricou X
R-2159 Mgr. Ondrej GALBAVÝ Handlová XX
M-1746 Igor CHLPEK Malá Čausa X
R-2222 Maroš KOHÚT Nitrianske Rudno X
M-2220 Pavol KOHÚT Nitrianske Rudno X
R-1221 Branislav LUKÁČ Nitrianske Pravno XXXXX
R-1432 Peter MACKO Handlová X
R-1250 Ivan MINICH Kamenec pod Vtáčnikom XX
R-1804 Oleg NAGY Horná Ves XX
R-1286 Vladimír PEŤKO Handlová X
R-2176 Tomáš SVITOK Cígeľ -5€
R-2002 Ján ŠKULTÉTY Handlová X

Bratislavský kraj - okres Púchov

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1722 Ing. Andrea BABEJOVÁ Lazy pod Makytou X
R-2188 Jozef GORELKA Lednické Rovne X
R-2138 Miloš PLEŠKO Zubák X
R-1792 Milan VRÁBEL Dohňany X

Bratislavský kraj - okres Topolčany

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2197 Juraj HERÁK Krnča X

Bratislavský kraj - okres Trenčín

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1002 Oľga ABRAHÁMOVÁ Horné Sŕnie X
R-1850 Jaroslava GORELČÍKOVÁ Trenčín X
R-1197 Ján KRCHŇAVÝ Kálnica X
R-1993 Juraj MASÁR Trenčianská Teplá X
R-1991 Jaroslav MORAVČÍK Trenčianská Teplá X
R-1485 Ľubomír MROCEK Selec X
R-1967 Ing. Martina PŠENKOVÁ , PhD. Bobot X
R-2019 Radoslav SABADKA Dolná Súča X
R-1329 Milan SKOVAJSA Stará Turá X
R-1992 Miroslav SLIVKA Dolná Poruba X
R-2031 Ján ŠTEFÁNEK Horné Sŕnie -5€
R-1384 Roman TUNEGA Chocholná- Velčice XX

Bratislavský kraj - okres Bytča

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1965 Filip BUNČO Kolárovce XXX
R-1711 Milan FULMEK Veľké Rovné X
R-1493 Ján JANDZÍK Veľké Rovné X
R-1491 Pavol KAPRÁLIK Veľké Rovné X
R-2162 Ing. Norbert KOVÁČIK PhD. Bytča XX
R-1297 Ing. Ľubomír PODHORSKÝ Kotešová XXX
R-2018 Ing. Martin PODHORSKÝ Kotešová XXX
R-1707 Marián POLLÁK Kotešová X
R-1492 Jozef SAPIETA Veľké Rovné X
R-1795 MVDr. Vladimír ŠEBEŇA Petrovice X
R-1796 Ing. Vladimír ŠEBEŇA Petrovice X
R-1490 Jozef VÁROŠ Bytča X
R-1998 Stanislav ZREBNÝ Hlboké nad Váhom XX
R-2098 Bc. Pavol Židek Petrovice X

Bratislavský kraj - okres Čadca

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1067 Emil DZURINA Turzovka X
R-2017 Ing. Marian MASARIK Makov XX
R-1571 Jozef ŠURLÁK Vysoká nad Kysucou X

Bratislavský kraj - okres Dolný Kubín

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1013 Dušan BADIN Istebné nad Oravou X
R-2117 Milan BEDLEK Dolný Kubín X
R-2097 Matej GROF Kraľovany X
R-1106 Ing. Emil HLADEK Dolný Kubín X
R-1739 Miroslav JURÁK Osádka X
R-2148 Mgr. Dušan KUBIŠTA Dolný Kubín X
R-1235 Ján MÄSIAR Dolný Kubín X
R-2149 Miroslav MEŠKO Vyšný Kubín XX
R-2122 Pavol MIŠUN Veličná X
R-2063 Ján NEMČEK Žaškov X
R-1941 Jozef SOKOL Žaškov XX

Bratislavský kraj - okres Kysucké Nové Mesto

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2203 Miroslav KOHÚT Rudina X
M-2214 Vladimír ONDRUŠEK Rudina X
R-1461 Silvester PASTVA Kysucké Nové Mesto XXX
R-1508 Pavol PETREK Kysucké Nové Mesto X
R-1513 Ľubomír PIJAK Ochodnica XX
R-2109 Rudolf RYBÁNSKY Horný Vadičov XX
R-1929 Jozef URBÁNEK Rudinská XXX

Bratislavský kraj - okres Liptovský Mikuláš

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
M-2022 Stanislav BENIKOVSKÝ Kvačany XX
M-1734 Karol DIVOK Malužiná XX
R-2091 Jaroslav GAJDOŠ Východná X
R-1976 Martin HUBKA Liptovský Mikuláš X
R-1137 Ján JANIČINA Dúbrava X
R-1598 MUDr. Adrian KALIŠ PhD. Ľubeľa XXXXX
R-1214 Ing. Peter LÁNI Malužiná X
R-2035 Lukáš LEHOTSKÝ Liptovský Mikuláš X
R-1872 Martin MIČEV Hybe XX
R-2265 Martin PIDA Dúbrava XX
R-1471 Marián POLÓNI Malužiná X
R-1315 Jaroslav REPČÍK Bobrovec X
R-2087 Zdenko STRELECKÝ Východná XX
R-2000 Pavol ŠVEDA Východná X
R-1877 Rastislav ŽIŠKA Východná X

Bratislavský kraj - okres Martin

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1971 Ján BELLA Podhradie X
R-1076 Ján FERIANC Martin X
R-2192 Marián LAMOŠ Lipovec X
R-2073 Rastislav LOJŠ Vrútky X
R-1762 Jaroslav MILAN Turany XX
R-1400 Ing. Miroslav VALAŠTÍK Valča X

Bratislavský kraj - okres Námestovo

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1190 Milan KOVALČÍK Zákamenné X
R-1234 Mgr. Ján MARUŠČÁK Mútne XX
R-1738 Jozef NEVEDEL Vavrečka X
R-2202 JUDr. Marek SAMOŠ Námestovo X
R-1408 Ľudovít VLŽÁK Hruštín X

Bratislavský kraj - okres Považská Bystrica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
M-2193 Juraj KAMAS Súľov-Hradná X

Bratislavský kraj - okres Ružomberok

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1639 Viliam BAĎO Lúčky XX
R-2226 Peter BALKO Liptovská Teplá XXXX
R-2255 Vladimír HLINA Ľubochňa XX
R-1111 František HOMOLA Lúčky X
R-1258 Martin MRVA Lúčky X
R-1326 Roman SENKO Ružomberok XX
R-1365 Milan ŠPIRKO Lúčky X

Bratislavský kraj - okres Ružomberov

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2242 Ing. Miroslav BUMBERA Ružomberok X

Bratislavský kraj - okres Turčianske Teplice

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1016 Miroslav BALLO Mošovce X
R-2231 Jaroslav ĎURDÍK Malý Čepčín XX
R-2184 Marián FABIAN Čremošné X

Bratislavský kraj - okres Tvrdošín

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-1270 Cyril ORČÍK Štefanov nad Oravou X
R-2075 Stanislav PARIŽA Zuberec X
R-1688 Michal ŠANGALA Medvedzie XX

Bratislavský kraj - okres Žilina

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2209 Jozef ČERŇANSKÝ Žilina-Závodie XX
R-2206 Martin DOLNÍK Kamenná Poruba X
R-2124 Michal DORINSKÝ Rajecka Lesná X
R-1457 Ján GAŽÚR Rajec X
M-2204 Ján GAŽÚR ml. Rajec X
R-1994 Jaroslav JANÍK Terchová X
R-2163 Peter KAČERIAK Terchová X
R-2106 Ing. Matrin KAIS Višňové X
R-1702 Vladislav KASÁK Rajec X
M-2205 Peter KAVECKÝ Kamenná Poruba X
R-2013 Ing. Anton KUDELČÍK Dlhé Pole X
R-2233 Patrik KVASNICA Stráňavy X
R-2207 Roman MACEÁŠIK Dlhé Pole X
R-1725 Michal MARTINKA Jasenové X
R-1726 Michal MARTINKA st. Jasenové X
R-2082 Milan MICHALOVIČ Hôrky X
R-2208 Stanislav MIKLO Višňové XX
R-2107 František ONDÁK Gbeľany X
R-2225 Marek PEKNÝ Rajec X
R-1868 Viliam PODVOREČNÝ Dlhé Pole X
R-2080 Juraj ROGOŇ Terchová X
R-1346 Pavol STOPKA Štiavnik XXXXX
R-2052 Michal STRELIČKA Višňové X
R-1905 Ing. Tomáš TOMAŠEC Dlhé Pole XXX
R-2170 Peter VANDLÍK Kunerad X
R-2211 Ján VANDLIK Lietavská Lúčka X
R-1866 Juraj ŽIDEK Rajec X

Členské číslo:Meno.Obec:
C-1031 Ing. Cyril BOLDIŠ Trenčín
R-1047 Ing. Milan ČERNOK st. Vidiná
C-1156 Ondrej KANKA st. Zvolen - Motová
R-1207 Marián KURUC Kokava nad Rimavicou
C-1240 Štefan MATTA Davidov
C-1313 Ľubomír RENČO Banská Bystrica
R-1343 Ing. Miroslav STANOVSKÝ CSc. Zvolen
C-1393 Pavol URBLIK st. Kremnica

Členské číslo:Meno.Obec:2019:2020:2021:2022:2023:
M-2272 PUNGA ALEXANDRU RO X
M-1814 Mile BUNDALO BiH -5€
M-2183 Gregory DEHAIL FR X
M-1955 József DOMBAI HU XX
M-2270 Radu EMILIAN RO X
M-2016 Josef FOJTÍK CZ X
M-2005 Karl HEINZ - KLEINKE DE X
M-2273 CIPRIAN MANU RO X
M-2227 Jiří MENDL CZ X
M-2274 DEAN ŠTEFANUTI HR X
M-2271 COSTIN VIOREL RO X

Členské číslo:Meno.Krajina:2019:2020:2021:2022:2023:
R-2039 Miroslav ANDREJČÁK SK
R-2267 Ing. Miroslav BADINKA SK
R-2254 Július BELČÍK SK
R-2257 Ľubomír BEŇKO SK
M-2277 Ján BOBÁK SK
M-2217 Ondrej BRZUĽA SK
R-2048 Bc. Martin CELLENG SK
R-1509 Ján CUNOV SK
R-1586 Miroslav CVEK SK
R-2269 Ing. Vladimír ČEMERIČKA SK
R-2127 Ferdinand ČERVENEC SK
R-1048 Zdeno ČIERNY SK
R-1050 Stanislav ČORBA SK
R-1759 Ondrej ČUHA SK
R-2161 Michal DÁVID SK
R-1767 Patrik DEÁK SK
R-1475 Peter DEMETER SK
R-2113 Miroslav DINGA SK
R-1057 Bc. Ján DOLNÁK SK
R-1059 Peter DORKO SK
R-2210 Jaroslav ĎURÁČIK SK
R-2071 Viliam ĎURTA SK
R-1926 Vladimír DZUREK SK
R-1913 Milan DZURIAK SK
R-1592 Ing. Peter FABIAN SK
R-1450 Ján FABÍNI SK
R-1071 Ladislav FARAGÓ SK
R-1332 Ing. Štefan FEDORKO SK
R-1690 Ing. Anna FEDORKOVÁ SK
R-1666 Anton FIĽARSKÝ SK
R-1081 Zoltán FRIDRICH SK
M-1918 Miroslav FÚSIK SK
R-1974 Marián FÚSIK SK
R-1084 Miroslav GAJAN SK
R-1951 MVDr. Stanislav GALBO SK
R-1474 Ján GAŽÚR SK
R-2069 Mojmír GOLENOVSKÝ SK
R-1699 Jozef GOLIAN SK
R-1619 Viktor GRAJCARIK SK
R-2189 Peter GREGOR SK
R-2010 Rastislav HALAJ SK
R-2049 Gabriel HALÁSZ SK
R-1683 Michal HANÍK SK
R-1102 Ing. Štefan HATOK SK
M-2047 Jürgen HESSE DE
R-1108 Gabriela HOLLÁ SK
R-1510 Pavol HOLTAN SK
R-2144 Ing. Michal HORVÁTH SK
R-1123 Ľubomír HRUBINA st. SK
R-2260 Jaroslav HUDÁK SK
R-2058 Marek HYRAVÝ SK
R-1130 Mgr. Stanislav CHABAN SK
R-2050 Pavol CHRAMAZDA SK
R-2072 Vladimír CHRENEK SK
R-2032 Ing. Peter CHUDEJ PhD. SK
R-2007 Slavomír JAĎUĎ SK
M-2135 Ján JAKOBEJ SK
R-2054 Juraj JAŇÁK SK
R-2055 Zuzana JAŇÁKOVÁ SK
M-2142 Ing. Imrich JANČUŠKA SK
R-1613 Ing. Lukáš JANEČEK SK
R-2168 Štefan JANEČKO SK
R-1138 Dušan JANKAJ st. SK
R-1950 Mário JEDINÁK SK
R-1143 Ing. Jaroslav JEVČÁK SK
R-2128 Jakub JUREČEK SK
R-1686 Andrej JURIŠ SK
R-2132 Martin KAĽUHA SK
R-2125 Martin KANDRÁČ SK
R-2006 Ing. Július KATONA SK
R-2065 Pavol KEMKO SK
R-2064 Ladislav KLEMENT SK
R-1879 Ing. Jozef KMEC SK
M-2056 Lukáš KMEŤ SK
R-1169 Andrej KMEŤ SK
R-2062 Ing. Stanislav KOHÚT SK
R-1894 Mgr. Vladimír KOLLÁR SK
R-1181 Peter KONEČNÝ SK
R-1896 Ing. Pavol KONEČNÝ SK
M-2077 Barnabáš KOTOLÁČI SK
M-2212 Ing. Igor KOVAČ HR
R-1188 Ing. Dušan KOVÁČ SK
R-2099 Anton KOVALIK SK
R-2079 Marián KRAKOVSKÝ SK
R-1195 Ing. Michal KRÁLIK SK
R-2141 Albín KRÁLIK SK
R-1198 Rudolf KRIŽAN ml. SK
R-2057 Anton KRÚPA SK
R-1594 Ladislav KUBALA SK
R-2023 Ing. Matej KUČERA SK
M-2043 Marek KURUC SK
R-1212 Milan LABDA SK
R-1852 Milan LABDA SK
R-2268 Juraj LACÍK SK
M-1603 Albín LATKO SK
R-1642 Ing. Ján LELKO SK
M-2284 Štátny podnik LESY SR SK
R-2194 Mgr. Marián LEŠKANIČ SK
R-1216 Drahoslav LÍŠKA SK
M-2240 Matúš LOBÍK SK
R-2044 Norbert LÖČE SK
R-1225 Vladimír LUNTER SK
R-2041 Ing. Peter MACKO SK
R-2025 Pavel MAJER SK
R-1857 Miroslav MAJOROŠ SK
R-1890 Martin MARKO SK
R-2001 MUDr. Pavol MARKO SK
R-1237 Jozef MATEÁŠ SK
R-1241 Jaroslav MAZÁN SK
M-2182 Alain MÉROUR FR
R-2003 Ján MIHÁLIK SK
R-1572 Ing. Rudolf MICHALOVSKÝ SK
R-1949 Michal MICHNA SK
R-2094 Jozef MIKUŠ SK
R-2095 Michal MIKUŠ SK
R-1996 Tomáš MITTER SK
R-2037 Ing. Martina MOKRIČKOVÁ SK
M-1617 Miroslav MRAVA SK
M-2040 PaedDr. Jana NEMCOVÁ SK
R-1266 František ONDREJ SK
R-2282 Martin ONDRIŠ SK
R-1764 Pavol OREČNÝ SK
M-1903 Tatiana OROSOVÁ SK
R-1670 Stanislav PANKUCH SK
R-1672 Ján PANKUCH SK
R-2136 Peter PAPALA SK
M-2145 Bc. Jaroslav PATKA SK
M-2051 Miroslav PATKÓŠ SK
R-2068 Martin PAVELLA SK
R-1478 Andrej PAVLOVČIN SK
M-2139 David PELLEGRINI FR
M-1851 Francois PERRON FR
R-1292 JUDR. Ladislav PIRA SK
R-1294 Peter PJONTEK SK
R-1295 Jozef PLAVUCHA SK
R-1431 Pavel PODHAJECKÝ SK
R-2096 Ján POLOMSKÝ SK
R-1947 Ladislav PONÍK SK
R-1757 Ing. Matej PRIATKA SK
R-1307 František PUSTY SK
M-1963 Ing. Sveto PUŠIČ AU
M-2089 Ing. Rastislav RAJT SK
R-2276 Bc. Marek RANDA SK
R-1983 Miroslav RANDA SK
R-2281 Milan REDECHA SK
R-1611 Ing. Libor RENTKA SK
R-2160 Ing. Ján REPÁK SK
M-2283 Gérald RIGAUT FR
R-2020 Štefan RUSKO SK
R-1978 JUDr. Matúš SARVAŠ SK
R-1975 Jaroslav SEPEŠI SK
R-2008 Martin SERSEN SK
R-2021 Erik SCHMOTZER SK
R-2084 Július SCHREK SK
R-1597 Pavol SKOUMAL SK
R-1548 Pavol SLÁDEČEK SK
R-1897 Ing. Martin SLAŠŤAN SK
R-1335 Marián SLOBODA SK
R-1982 Peter SLÚKA SK
R-1338 Jozef SOBOTA SK
M-2024 Ján SOTÁK SK
R-1917 Ján STRIEŽOVSKÝ SK
R-2175 Ján SVITOK SK
R-2046 Ján SYČ SK
R-2026 Jaroslav SZABÓ SK
R-1353 MVDr. Peter ŠALKO SK
R-1570 Viliam ŠEBEŇA SK
R-2088 Rastislav ŠKERDA SK
M-2264 Vladimír ŠLACHTA SK
R-2179 Pavel ŠOUC SK
R-1448 Marián ŠPUREK SK
R-1844 Ing. Michal ŠTEFANČÍK SK
R-2042 Ing. Ivana ŠTEVČEKOVÁ SK
R-1937 Milan ŠULEK ml. SK
R-1881 MVDr. Ján ŠULGAN SK
R-1371 Michal ŠUŤÁK SK
R-2074 Ján TOMÁŠ SK
R-1382 Štefan TÓTH SK
R-2059 František TÓTH SK
M-2101 Juraj TREBUĽA SK
R-2092 Vladimír TRIZNA SK
M-2190 Matej TRUCKA SK
R-2146 Marek TRUHAN SK
R-2114 Dušan TUROŇ SK
R-2155 Andrej TYČ SK
M-2278 Ján UČEŇ CZ
R-1470 Michal ULIČNÝ SK
R-2102 Zoltán ULIČNÝ SK
R-2011 Branislav URBAN SK
R-1808 Vladimír VÁLKOVEC SK
R-1841 Ing. Vladimír VALTÝNI SK
R-1891 Jozef VARGOŠKO SK
M-2092 Corneliu VÁSUT RO
R-1806 Ing. Slavomír VISLOCKÝ SK
R-2120 Ladislav VITTEK SK
M-2123 Andrej VRÁBEL SK
R-1413 Radoslav VRBA SK
N-1541 Juraj ZÁBRADY SK
R-1612 Miroslav ZÁMEČNÍK SK
R-1740 Ladislav ZEMKO SK
M-2262 Jerguš ZIMA SK
R-2137 Vladimír ŽÁČIK SK
R-2115 Marek ŽEBI SK

Close Menu