Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo DIXA od Luntera

IDA od Luntera

SPKP: 14739/13
Dátum narodenia: 06.06.2010
Majiteľ:
DBK: A/A
Výška: 42 cm
Bonitačný kód:
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
IDA od Luntera PERI Morské oko ARGO Kerenová CHAN Bukas DANO spod Gregorivky
NAIWA Boboviska
BARA Pitaková BARON z Babového dvora
GERA Dekanová
HASSA spod Dubovej hlavy DAG z Kmetónyho dvora BRUNO Jasenec
ELKA z Prievrany
FALDA Holubníky BLESK z Černovej
FINA Frička
DIXA od Luntera SALIK Krššákov dvor KAM z Hámra EVAR z Dobrého potoka
BETA z Hámra
MONA Krššákov dvor ARIK Kramarisko
ESDA Kukučka
ALKA z Málinskej doliny DINO Kukučka CHIT z Lehôtky
ESDA Zolná
REXA Zolná GERO spod Kokavskej Varty
JITA Zolná

Bonitačný kód