Photo ARGO Kerenová
Photo AJA Vojles Lešť

FRIDA z Padala

Plemenná kniha/číslo: SPKP/14970
Dátum narodenia: 11.02.2011
DBK: A/A
Výška: 45 cm
Bonitačný kód:
Dátum Miesto Druh Známka Body Čuch Titul Poradie Rozhodca
Dátum Miesto Druh Trieda Ocenenie Rozhodca
FRIDA z Padala ARGO Kerenová CHAN Bukas DANO z Gregorivky DUNAJ od Hájovej doliny
OXA z Hrhova
NAIWA Boboviska CVIK Šumiac
HANKA Vlčí vrch
BARA Pitaková BARON z Babového dvora BLESK z Černovej
ALMA Čarnošina
GERA Dekanova CVIK od Fabovej
FIGA Kubínska hoľa
AJA Vojles Lešť CHIT z Prievrany TEDO spod Kokavskej Varty BRIX z Kesla
NIKA spod Kokavskej Varty
INKA Z Hámra EVAR z Dobrého potoka
DIA z Hámra
AJDA od Partilu ARGO Radaňovka ALAN spod Úvratí
ASTA Baňa
MINA z Laščíka CVIK Šumiac
IZRA z Laščika

Bonitačný kód

Close Menu