Klubu chovateľov Slovenských kopovov

1.) poslať prihlášku na adresu matikára klubu : Ing. Zuzana Miháliková, Lom nad Rimavicou 123, 976 53 Lom nad Rimavicou

2.) zaplatiť členské poplatky na účet KCHSK — číslo účtu: IBAN: SK43 1100 0000 0026 2272 4627 SWIFT: TATRSKBX

                      Zápisné 5 € + Členské 10 €        (Nezadudnite uviesť meno a rok zaplatenia.)

                      poplatky a odvody členov v sekcii ekonomická smernica,   TU si môžete prezrieť stanovy klubu

 

A potom už len počkať na schválenie výborom KCHSK. Následne Vám bude zaslané členské číslo.

Členom KCHSK sa môžu stať majitelia, chovatelia alebo priaznivci nášho národného plemena!

KORENŠPODENČNÁ ADRESA KCHSK: 
Klub chovateľov slovenských kopovov
Hôrky 217,
010 04 Hôrky

 

 
ADRESA KCHSK: 
Klub chovateľov slovenských kopovov
Štefánikova 10,
Bratislava 811 05