Zahraničné párenia

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Vážení majitelia chovných psov,

podľa §4, odstavca 7 platného Chovateľského a zápisného poriadku KCHSK, si majiteľ chovného psa v prípade zahraničného párenia vyžiada od poradcu chovu odporúčanie na párenie. Táto povinnosť platí pri párení zahraničných sučiek našimi chovnými psami. Za nedodržanie tejto povinnosti bude zastavené párenie chovného psa.