Členské 2020

Vážení členovia, 

blíži sa koniec mesiaca marec a s tým aj povinnosť úhrady členského poplatku na rok 2020. Preto by som Vás chcela upozorniť aby ste na to nezabudli a členské na rok 2020 uhradili do konca mesiaca marec. 

Členovia, ktorí neuhradia svoje členské poplatky do 31.3. pre daný rok sa stávajú po tomto dátume „ Registrovanými členmi“ (vysvetlenie v čl. 5b Stanovy KCHSK), t. zn. že sú povinní okrem členského poplatku doplatiť aj zápisný poplatok 5,- eur.

V prípade, ak budete svoje členské poplatky (10 eur) uhrádzať  na konci mesiaca, musia byť na účet klubu pripísané do 1.4.2020. Po tomto dátume sa všetci členovia, ktorí členské poplatky neuhradili stávajú Registrovanými členmi. 

Aktuálne sú Vaše poplatky aktualizované k 16.3.2020.

Kopovom zdar!