Zrušenie obmedzenia v párení

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Vážení členovia KCHSK

Na základe uznesenia výboru je od 9.2.2020 zrušené obmedzenie párenia psov línie A so sukami línie B. 

Zároveň je znížený počet párení jedného psa na maximálne 4 párenia za rok na Slovensku.

 

Bc. Jozef Králik

Administrátor KCHSK