Upozornenie pre účastníkov pracovných bonitácií

Chcela by som upozorniť všetkých účastníkov pracovných bonitácií, aby bonitačné poplatky za pracovné bonitácie uhrádzali výhradne na účet KCHSK!

V prípade úspešného absolvovania pracovnej bonitácie doplatíte na mieste poplatok za odber DNA vzorky preskúšaného jedinca.

Poplatok za odber a vyšetrenie DNA vzorky Vášho kopova je 37 eur. 

Veľa šťastia a kopovom zdar!