Vymazanie nečlenov KCHSK

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Vážení členovia KCHSK

 

V zmysle stanov KCHSK a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, boli z databázy KCHSK vymazané všetky údaje o tých členoch, ktorí nemali uhradený členský poplatok za rok 2019.

Taktiež budú vymazané všetky registrácie na stránke tích, ktorí už nie sú členmi KCHSK.

 

V prípade záujmu o obnovenie členstva kontaktujte matrikárku so žiadosťou o členstvo, nakoľko už nedisponujeme osobnými údajmi tích, ktorí nie sú členmi KCHSK.

 

Bc. Jozef Králik

Administrátor KCHSK