Bonitácia z výkonu – Divín Poltár zmena!!!

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Vážení členovia KCHSK

 

Vzhľadom na veterinárne opatrenia nie je možné vykonávať  bonitácie v oplôtkoch v Divíne a v Poltári.

Bonitácia, ktorá sa mala konať v Divíne sa presúva do Detvy, termín ostáva 16.2.2020 !!!

Zraz bude o 8.00 v Detve pri železničnej stanici. Odtiaľ sa spoločne presunieme do oplôtku. Oplôtok je dostupný bežným osobným autom.

 

Bonitácia, ktorá sa mala konať v Poltári dňa 1.3.2020 ruší !!!

 

Bc. Jozef Králik

Administrátor KCHSK