Šťastné a veselé Vianoce

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Všetkým členom KCHSK ako i všetkým kopoviarom prajeme šťastné a veselé Vianoce.

Do nadchádzajúceho roku 2020 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov Vám aj Vašim kopovom.

 

 

Bc. Jozef Králik

Administrátor KCHSK