Členské na rok 2020

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Vážení členovia KCHSK

 

Blíži sa koniec roka 2019 a teba myslieť aj na platbu členského poplatku na rok 2020.

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava
Číslo účtu: IBAN: SK43 1100 0000 0026 2272 4627
Swift: TATRSKBX
Suma:
Variabilný symbol:
Správa pre príjemcu:

 

Pre členov, ktorí sú registrovaný na stránke som pripravil generátor QR kódu na platby cez aplikácie bánk. Generátor vám po prihlásení automaticky vyplní variabilný symbol, poznámku pre príjemcu, cenu a samozrejme číslo účtu. V prípade ak si chcete uhradiť na viac rokov, len si zmente cenu a doplnte roky.

Generátor nájdete v časti Členská zóna – člen – poplatky alebo kliknite na link.

 

Bc. Jozef Králik

Administrátor KCHSK