Klubové skúšky farbiarov – 19.10.2019 Lúčky

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Dňa 19.10.2019 sa uskutočnili klubové PF slovenských kopovov v OPK Ružomberok ,  PS Lúčky

 

Posudzovali : HR Ing. Peter Grellneth, R. František Homola, čakateľ : Martin Mrva.

 
Hodnotenie : 
1.miesto Kesy z Halče SK, SPKP 18517 Ing. Jozef Vakula Phd. I.c 190 b. CACT
2.miesto Hany z Poliakovca,SPKP 18490 Marian Pollak I.c 180 b. R.CACT
3 miesto Dak z Bykovskej doliny SPKP 17764 Bc. Slavomír Brutovský  I.c 180 b.
4 miesto Barry Brčkov dvor SPKP 19061 Marian Lamoš II.c 164 b.
5 miesto Hessy od Priehradného múra SPKP 17851,Jozef Nevedel II.c 144 b.
 
 
 
1.miesto Džery Horár sever BF, SPKP 12467, Anton Moravčík I.c 190 b.
2.miesto Fea spod Stohu HF SPKP 1379, Radovan Tatár I.c 190.b
3.miesto Blesk zo Zadnej Šútovky SPKP 11332,Anton Žitniak II.c 178 b.
4.miesto Wera z Kmeťovej horárne SPKP 12557, Martin Pollák II.c 174 b. 

 

 
František HOMOLA
predseda KCHSK