Farbiarské skúšky duričov – 19.10.2019 Nová Dubnica – Kolačín

 • Post Author:
 • Post Category:Oznamy

Dňa 19.10.2019 organizovala OPK Ilava farbiarské skúšky duričov v spolupráci s PZ Langáč – Markovica a KCHSK.

Na tieto skúšky sa prihlásilo 7 jedincov zo 4 plemien: – 2x Slovenský Kopov (SK), 2x Welsh Terier (WT), 2x Jazvečík hrubosrstý(JH) a Alpský Jazvečíkovitý durič(AJD).

Výkony psov posudzoval ako hlavný rozhodca Radoslav Prášek a čakateľ Bc. Jozef Králik.

Zraz účastníkov bol o 7.30 v Novej Dubnici – Kolačín pred kultúrnym domom. Odtiaľ sme sa presunuli do časti revíru „Lazy“. Tu bol pripravený nástup, stopové dráhy a občerstvenie.  Podpredseda OPK Ilava Karol Zlámala po zaznení lesného rohu zahájil skúšky, privítal účastníkov a poprial im úspechy na skúškach. Zahájenia skúšok sa zúčastnili aj predseda PZ Langáč  – Markovica Ing. Ľubomír Macinák a poľovnícky hospodár Juraj Vanko.

Po privítaní a organizačných informáciách sa prešlo ku losovaniu štartovacích čísel.

 1. WT WATT z Ostašova – vodička Ing. Petra Černejová
 2. WT IR z Chrastkovej – vodičom Martin Černej
 3. SK AKIM z Hôreckej doliny – vodič Jozef Čerňanský
 4. JH BENY z Osikovca – vodič Miloš Janek
 5. JH CORA od Carovej – vodič Peter Kurucár
 6. SK IBRA zo Šarampova – vodička Ing. Martina Pšenková, PhD.
 7. AJD ASAN od Splavu Rokytí – vodič Ing. Jaroslav Bajza

 

Stopové dráhy boli pripravené v blízkom okolí miesta nástupu. Po vypracovaní stôp sa prešlo ku disciplíne odloženie. Vodiči slovenských kopovov išli na voľno, ostatný na remeni. Po odložení sa preskúšalo vodenie (všetci na remeni) a na koniec správanie pri zastrelenej zveri. Poslušnosť sa hodnotila počas celých skúšok.

Po vyhodnotení všetkých disciplín došlo na celkové zhodnotenie výkonov. Všetky jedince obstáli a získali poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávku  diviačej zveri. 3 jedince boli vyhodnotené v I. cene a 4 v II. cene.

 

Najlepšie na skúškach obstál SK AKIM z Hôreckej doliny, ktorý predviedol výbornú prácu na stope. Pri disciplíne „správanie pri zastrelenej zveri“ ako oznamovač priviedol vodiča ku zveri. Nakoľko pre tieto skúšky umožnila KR SPZ na základe žiadosti KCHSK udeliť titul CACT pre plemeno Slovenský Kopov, tento titul bol AKIMOVI z Hôreckej doliny aj udelený.

 

S výsledkom I. cena 70 bodov skončili JH BENY z Osikovca a WT WATT z Ostašova. V zmysle skúšobného poriadku, mladší má prednosť pred starším, v poradí ako druhý skončil BENY z Osikovca a tretí WT WATT z Ostašova.

Poradie a bodové hodnoty:

 1. SK AKIM z Hôreckej doliny – I. cena, 96 bodov, CACT
 2. JH BENY z Osikovca – I. cena, 72 bodov
 3. WT WATT z Ostašova – cena, 72 bodov
 4. SK IBRA zo Šarampova – Cena, 82 bodov
 5. AJD ASAN od Splavu Rokytí – Cena, 70 bodov
 6. JH CORA od Carovej – Cena, 68 bodov
 7. WT IR z Chrastkovej – II. Cena, 66 bodov

 

 

Prvý dvaja získali od firmy FITMIN vrecia s granulami a tretí farbu od firmy HELIOS, za ktoré sponzorom ĎAKUJEM.

O príjemnú vôňu počas čakania a výborný guláš na obed sa postaral miestny gulášmajster Michal Brandýs.

O ulovenie a prenášanie diviaka na stopách sa postarali miestni kandidáti za členov PZ Langáč – Markovica Róbert Ševček a Ing. Miloš Kotešovec.

Ako začiatok tak aj koniec skúšok sprevádzal zvuk lesného rohu, na ktorý nám zahrala Monika Chovancová.

Na záver hodnotím tieto skúšky ako prínos pre poľovnícku kynológiu preto, že sme získali ďalších poľovne upotrebiteľných psov, ale aj preto, že sa zišla skupina priaznivcov poľovníckej kynológie, ktorí si mohli vymeniť svoje skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá.

 

 

Bc. Jozef Králik

predseda kynologickej komisie

OPK Ilava