Štartovné na výberoch I. kolo

Vážení účastníci výberov, 

v sobotu 28.09.2019 sa konajú v troch spádových oblastiach výbery na vrcholové súťaže.

Štartovné na týchto výberoch je 20 eur.

Štartovné je povinný uhradiť každý vodič bez rozdielu či postúpi alebo nepostúpi do 2. kola- do hlavného výberu.

 

Štartovné uhradíte hotovosťou priamo na výbere nasledovným osobám:  

Severoslovenská oblasť: ekonómka klubu- Ing. Martina Pšenková, PhD.

Stredoslovenská oblasť: výcvikár- Ing. Jaroslav Kýpeť

Východoslovenská oblasť: hlavný výcvikár- Peter Rusnák

 

Veľa šťastia a kopovom zdar!

 

Close Menu