ŠVSK Betliar – platby

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Vážený vystavovatelia

 

V zmysle ekonomickej smernice je platby za výstavu nutné uhradiť najneskôr do 28.8.2019.

30.8.2019 bude ekonómka kontrolovať prijaté platby a neuhradené prihlášky budú vymazané a nebude možné sa výstavy zúčastniť. 

 

Admin KCHSK