MAR, MAIR – výber

  • Post Author:
  • Post Category:Oznamy

Vážený členovia KCHSK

 

Klub chovateľov slovenských kopovov (ďalej KCHSK) tento rok organizuje výber na vrcholové podujatia, ktoré sa organizujú tento rok na Slovensku. 

Výberu sa môžu zúčastniť slovenské kopovy, ktoré sú vo vlastníctve členov KCHSK. Tieto kopovy budú podľa výsledku z výberu delegované na:

  • Memoriál Andreja Renča MAR 8.-10.11.2019 Štefanová (min. vek 3 roky v deň konania súťaže)
  • Memoriál Aloiza Riška MAIR 23.-24.11.2019 Čadca

v prípade ak bude KCHSK ponúknutá účasť na iné vrcholové podujatie na slovensku alebo v zahraničí, bude výbor vyberať z účastníkov výberu, podľa umiestnenia.

Výber sa bude konať v dvoch kolách. Prvé kolo sa uskutoční 28.9.2019 v 3 spádových oblastiach KCHSK. 

  • Východoslovenská oblasť – Prešovský kraj, Košický kraj – zodpovedný Peter Rusnák
  • Stredoslovenská oblasť – Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj – zodpovedný Ing. Jaroslav Kýpeť
  • Severoslovenská oblasť – Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj – zodpovedný Marián Pollák
Uzávierka prihlasovania bude 21.9.2019, následne budú zverejnené miesta výberu a zoznam prihlásených. 
V zmysle uznesenia výboru bude prvé kolo výberu spoplatnené sumou 20€.
Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky na stránke www.slovensky-kopov.sk. Po prihlásení obdržíte mail o potvrdení prihlásenia na prvé kolo výberu. V prípade ak nie je kopov zaradený medzi chovné jedince, zašlite v prihlasovacom formulári aj obojstrannú kópiu rodokmeňa, poprípade na email admin@slovensky-kopov.sk
Do druhého kola postúpi max. 15 kopovov. Po uzávierke bude zverejnený počet kopovov, ktoré sa vyberú za danú oblasť. 
Termín druhého kola bude oznámený po prvom kole výberu.

 

Prihlasovanie ukončené !!!