Špeciálna výstava slovenských kopovov – 07.09.2019 Betliar CAC, propozície

 • Post Author:
 • Post Category:Oznamy

Špeciálna výstava slovenských kopovov – 07.09.2019 Betliar CAC

Propozície

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO 

 • Ing. Tibor Lebocký, PhD. – Prezident SPK 
 • Ing. Jozef Jursa, CSc. Prezident SKJ
 • PaedDr. Imrich Šuba, PhD. – Riaditeľ kancelárie SPK
 • Ing. Milan Černok – podpredseda KCHSK
PROGRAM
 • 9.00 – 10.00 príjem psov
 • 10.00 – 10.30 Slávnostný ceremoniál otvorenia Dní sv. Huberta 
 • 10.30 – 13.00 Posudzovanie ŠVSK
 • 13.00 – 16.00 bonitácia SK
 

TRIEDY

 • dorastu 6-9 mesiacov
 • mladých 9-18 mesiacov
 • stredná 15-24 mesiacov
 • otvorená od 15 mesiacov
 • pracovná od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť pracovný certifikát)
 • šampiónov od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť potvrdenie o šampionáte)
 • čestná pre jedince s titulmi KV, národný víťaz, národný a medzinár. šamp.
 • veteránov od 8 rokov veku

ROZHODCA

Všetky triedy psov a súk – František Homola

Prihlasovanie na výstavu je cez webovú stránku http://www.onlinedogshows.sk

Výstava I. uzávierka – 11.8.2019

Výstava II. uzávierka – 25.8.2019

Bonitácia uzávierka – 6.9.2019

Poplatky:

·         za 1. psa na výstave organizovanej KCHSK – I. uzávierka 40,- €
·         za ďalšieho psa na výstave organizovanej KCHSK – I. uzávierka 30,- €
·         za 1. psa na výstave organizovanej KCHSK – II. uzávierka  45,- €
·         za ďalšieho psa na výstave organizovanej KCHSK – II. uzávierka  35,- €        
·         za bonitáciu – 20,- €

Poplatky pre členov KCHSK:

·         za 1. psa na výstave organizovanej KCHSK – I. uzávierka 25,- €
·         za ďalšieho psa na výstave organizovanej KCHSK – I. uzávierka 20,- €
·         za 1. psa na výstave organizovanej KCHSK – II. uzávierka  30,- €
·         za ďalšieho psa na výstave organizovanej KCHSK – II. uzávierka  25,- €        
·         za bonitáciu – 10,- €

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne
21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných regiónov a štátov musia mať Pet Passport.

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané
v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa
zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava
neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené
psom či psovi. Po druhej uzávierke už nie je možné prihlásiť psa na výstavu. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný.
Vystavovateľov žiadame o dodržiavanie čistoty a poriadku v mieste konanej klubovej výstavy. Usporiadateľ zabezpečí
hygienické pomôcky.