Dôležité upozornenie pre členov KCHSK

Radi by sme Vás upozornili na fakt, že všetci členovia, ktorí neuhradili členský poplatok v zmysle Stanov KCHSK a Ekonomickej smernice KCHSK, t. j. do 31.3. 2019, sa dnešným dňom stávajú Registrovanými členmi (vysvetlenie v čl. 5b Stanovy KCHSK).

To znamená, všetci členovia, ktorí neuhradili členský poplatok v spomínanom termíne a chcú sa opäť stať Riadnymi členmi, sú povinní uhradiť 5 eur zápisný poplatok a 10 eur členský poplatok. Inak po 31.12.2019 budú musieť opätovne požiadať o členstvo v KCHSK.

Členom, ktorí uhradili členské poplatky počas posledného marcového víkendu, budú ešte poplatky akceptované, nakoľko platby zadané počas víkendu sú pripisované na účet KCHSK ešte počas dnešného dňa (t.j. 01.04.2019)

Close Menu