Prihlasovanie na bonitáciu z výkonu – 24.02.2019 Dolná Maríková – uzatvorené

Je naplnený stanovený počet 15 prihlásených psov na pracovnú bonitáciu. Pokiaľ sa niektorý účastník bonitácie odhlási, alebo nezašle na kontrolu požadované doklady, bude ešte možnosť prihlásiť sa na bonitáciu.

Informácia bude zverejnená.

Close Menu