Výzva pre majiteľov chovných jedincov

Vážený majitelia chovných jedincov

Z dôvodu prípravy spravodaja 2018, v ktorom bude aj zoznam chovných jedincov s fotkou vás žiadam o zaslanie fotky chovného jedinca vo výstavnom postoji.

Jedná sa hlavne o tých majiteľov, ktorí doposiaľ nemajú fotku svojho kopova na webovej stránke KCHSK.

administrátor KCHSK

Close Menu