Bonitácia z výkonu – 2.2.2019 Divín – skúšobná komisia

Dňa 2.2.2019 sa uskutoční bonitácia z výkonu.

Na tejto bonitácii bude posudzovať skúšobná komisia v zložení:

  • František Homola
  • Ing. Milan Černok ml.
  • Ing. Igor Hronček
  • Peter Rusnák
  • Marián Pollák

Na bonitácii sa bude udeľovať titul “Kandidát chovu z výkonu” tým kopovom, ktorý budú vyhodnotený podľa bonitačného kódu G4, G5, G6.

G – Povahové vlohy

2 – minimálny alebo žiadny prejav záujmu o diviačiu zver, výrazné prejavy nervozity resp. bojazlivosti, neochota pracovať s diviakom ani s pomocou vodiča

3 – neurotik – slabší záujem o prácu s pomocou vodiča a(opakované povzbudzovanie),väčšia vzdialenosť od diviaka (viac ako 5 m),nepravidelné hlásenie,časté opúšťanie príp. dlhodobé opustenie zveri – opatrný,nervózny ,nesústredený,nevyrovnaný prejav až s náznakom bojazlivosti napriek povzbudzovaniu vodiča

4 – cholerik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča,vytrvalý tesný kontakt s neustálou tendenciou k priamemu fyzickému kontaktu – s diviačou zverou až prejavy bezhlavého útočenia (najmä hlava diviaka) ,vytrvalé hlásenie – aktívna,menej obozretná práca,bez opustenia diviaka počas doby preskúšania – sebavedomý prejav so známkami zvýšenej ostrosti až agresivity

5 – sanguinik – výrazný záujem,aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča,vytrvalý tesný kontakt so snahou dať diviaka do pohybu,vytrvalé hlásenie bez dlhších prestávok – aktívna obozretná práca,bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania s náznakom alebo občasným fyzickým kontaktom s diviakom (zadná časť tela, boky) – vyrovnaný,sebavedomý prejav s požadovanou ostrosťou, dôrazom a obozretnosťou pri práci s diviakom

6 – sanguinik s náznakom flegmatika – menej vyjadrený záujem a hľadanie,samostatná práca bez pomoci vodiča,vytrvalý kontakt,hlásenie s menšími prestávkami – obozretná práca bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania – celkovo vyrovnaný, menej sústredený,sebavedomý a dôrazný prejav,mierna strata ostrosti (slabšia ostrosť)

7 – flegmatik – slabý záujem,pomoc vodiča pri práci (opakované povzbudzovanie), väčšia vzdialenosť,nepravidelné hlásenie s väčšími prestávkami,neopúšťa dlhodobo – málo aktívna opatrná práca,málo sebavedomý prejav so slabým záujmom o diviačiu zver (výrazná strata ostrosti)

8 – melancholik – žiadny prejav záujmu o diviačiu zver, bez prejavov bojazlivosti – výrazne flegmatický až úplne ľahostajný prejav, výrazná až úplná strata ostrosti

Administrátor KCHSK

Close Menu