Žiadosť o odporúčanie na párenie

Vážený chovatelia

Žiadosti o odporúčanie na párenie môžete posielať hlavnému poradcovi chovu aj prostredníctvom elektronického formulára .

Ten nájdete po prihlásení na web www.slovensky-kopov.sk v časti Členská zóna – Chovateľ – Žiadosť o odporúčanie na párenie

Vo formulári si vyberiete svoju chovnú suku a 3 psov. Po odoslaní žiadosti budete informovaný mailom o zaslaní Vašej žiadosti. Skontrolujte si osobné údaje, či obsahujú email, poprípade telefónne číslo. ( nájdete to v časti Členská zóna – Člen.

Vysvetlivka: Pred menom suky máte líniu, do ktorej je zaradená ( B – Meno suky). Pred menom psa máte skratku krajiny (SK – Slovensko, CZ – Česká republika) a líniu do ktorej je zaradený pes ( A – psy s predkom ARGOM Kerenová, B – psy bez predka ARGO Kerenová) .

Momentálne sú línie uvedené iba u slovenských psov. České psy budú postupne zaradené, podľa dostupnosti rodokmeňov.

administrátor KCHSK – Bc. Jozef Králik

Close Menu