Klubové SD – 24.-25.11.2018 Ochodnica

Dňa 24.-25.11.2018 sa uskutočnia klubové SD s udeľovaním titulu CACT.

Na tieto skúšky sú prihlásený následujúci vodiči so psami:

Vodič

Meno Psa

SPKP

Dátum narodenia

Roman Maceiašik ASTA z Dlhopolskej doliny

17 686

14.10.2016

Jaroslav Ďuračík AFRA z Tamborovho dvora

16 050

25.05.2013

Ing. Anton Kudelčík ANDER z Dlhopolskej doliny

17 684

14.10.2016

Ferdinand Červenec  ARGO z Dlhopolskej doliny

17 683

14.10.2016

Ing. Norbert Kováčik, PhD. CASIUS spod Kunovej

17 399

04.05.2016

Marián Pollák ANDY z Dlhopolskej doliny

17 687

14.10.2016

MVDr. Vladimír Šebeňa BRITA z Petrovskej

17 701

06.11.2016

Bc. Martin Kais AGATHA Brčkov dvor

17 604

19.07.2016

František Ondák AGIE Brčkov dvor

17 605

19.07.2016

Andrej Striho BLESK Lesný Chór Bohemia

18 003

15.10.2016

Peter Papala ARON z Porubskej doliny

17 632

13.09.2016

Bc. Jozef Králik BRUT od Šratnova

18 103

16.06.2017

Stanislav Miklo  SÁVA spod Kokavskej Varty

16 997

28.05.2015

Close Menu