Exporty – zmena

Podľa Chovateľského a zápisného poriadku schváleného konferenciou KCHSK dňa 3.9.2017, pri vývoze jedinca do zahraničia musí jeho majiteľ požiadať o súhlas (Žiadosť o vydanie exportného preukazu pôvodu) iba plemennú knihu SPZ (Kancelária…

Continue Reading
Close Menu