Oznam pre majiteľov chovných jedincov a členov KCHSK

Vážení majitelia chovných jedincov a členovia KCHSK, dňa 9.11.2018 boli na výbore KCHSK v hotely Bieň schválené návrhy Chovateľskej rady KCHSK, ktorá sa uskutočnila 29.9.2018 v Divíne. Slovenský kopov patrí medzi málopočetné…

Komentáre vypnuté na Oznam pre majiteľov chovných jedincov a členov KCHSK

Upozornenie: Zmena v postupe pri RTG – DBK!

KCHSK na výbore klubu dňa 27.1.2018 rozhodol, že od 1.4.2018 bude vyhodnocovanie snímkov DBK vykonávať Centrálne hodnotiace miesto, ktorým je Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 74, 040 01 Košice,…

Komentáre vypnuté na Upozornenie: Zmena v postupe pri RTG – DBK!

Upozornenie – vývozy do zahraničia

Vážení chovatelia, podľa chovateľského a zápisného poriadku pri vývoze jedinca do zahraničia (§ 13, ods. 1) je majiteľ povinný elektronicky alebo listom informovať poradcu chovu o vývoze jedinca, v termíne do 30 dní od…

Komentáre vypnuté na Upozornenie – vývozy do zahraničia

Oznam poradcov chovu

Sučkám, pre ktoré ich majitelia žiadajú výnimku z použitia v chove (predĺženie chovnosti o 1 rok), bude poradcami chovu vybraný a odporučený na párenie len 1 chovný pes. Vyberané budú psy, ktoré boli…

Komentáre vypnuté na Oznam poradcov chovu

Exporty – zmena

Podľa Chovateľského a zápisného poriadku schváleného konferenciou KCHSK dňa 3.9.2017, pri vývoze jedinca do zahraničia musí jeho majiteľ požiadať o súhlas (Žiadosť o vydanie exportného preukazu pôvodu) iba plemennú knihu SPZ (Kancelária…

Komentáre vypnuté na Exporty – zmena

Kniha Genetika a šľachtenie plemien psov

Všetkým členom dávame do pozornosti knihu Jaromíra Dostála, ktorý pútavým a zrozumiteľným spôsobom opisuje genetiku a šľachtenie psov so zameraním na poľovnícke plemená. Táto 161 stranová kniha je pomôckou nie…

Komentáre vypnuté na Kniha Genetika a šľachtenie plemien psov

Zahraničné párenia – hlásenie

Na hlásenie zahraničného párenia so psom v držaní nášho člena môžete použiť formulár na našej webovej stránke. Formulár sa zobrazí po prihlásení v časti  AGENDA - CHOVATEĽ.  

Komentáre vypnuté na Zahraničné párenia – hlásenie

Oznam poradcov chovu

Prosíme chovateľov aby zasielali žiadosti o vydanie odporúčania na párenie na adresu hlavného poradcu chovu - Ing. Igor Hronček, Daxnerova 69a, 986 01 Fiľakovo. Žiadosti o vydanie exportného preukazu pôvodu a…

Komentáre vypnuté na Oznam poradcov chovu

End of content

No more pages to load

Close Menu