Aktuality

Prehľad diania v Klube chovateľov slovenských kopovov

Klubové skúšky 2020

KPF - Rimavská Sobota 26.9.2020

Poradové čísloMeno psaMeno vodiča
1

POLLY z Hrachovského vŕšku

Ing. Jaroslav Kýpeť

2

RIKA z Hrachovského vŕšku

Jozef Vozár

3

RUDY z Hrachovského vŕšku

Michal Kýpeť

4

COOPER z Manínca

Ing. Miroslav Badinka

5

CRIS z Manínca

Ing. Miroslav Kochan

6

CAR Brčkov dvor

Ing. Igor Hronček

7

KAM zo Šarampova

Patrik Pivka

8

ERA Bukov diel

Miroslav Dianiška

KPF - Nová Dubnica - Veľký Kolačín 10.10.2020

Poradové čísloMeno psaMeno vodiča
1

BRUT od Šratnova

Bc. Jozef Králik

2

BRITA z Dlhopolskej doliny

Michal Čechvala

3

CIRILLA Lesný Chór Bohemia

Ing. Štefan Cimbalík

4

KPF - Lúčky 17.10.2020

Poradové čísloMeno psaMeno vodiča
1
2
3
4
5
6
7
8

KFD - Nová Dubnica - Veľký Kolačín 24.10.2020

Poradové čísloMeno psaMeno vodiča
1

BRUT od Šratnova

Bc. Jozef Králik

2
3
4
5
6
7
8