Klub chovateľov slovenských kopovov

Klubové podujatia

Prehľad akcií organizovaných klubom chovateľov slovenských kopovov.

Chov slovenského kopova

Všetko súvisiace s chovom, podmienkami pre zaradenie do chovu, zoznam chovných jedincov…

Fórum

Tu môžete vyjadriť svoje názory, návrhy a pripomienky.

Výcvik slovenského kopova

Skúšobne poriadky, štatistiky výsledkov skúšok slovenských kopovov…..

Sponzori KCHSK

Adresa:

Klub chovateľov slovenských kopovov
Štefánikova 10,
Bratislava 811 05

Korešpondenčná adresa:

Klub chovateľov slovenských kopovov
Hôrky 217,
010 04 Hôrky
Close Menu