Slovenský kopov môže absolvovať nasledovné skúšky poľovnej upotrebiteľnosti

zablatená

 

 

SD – skúšky duričov

FD – farbiarske skúšky duričov

PF – predbežné skúšky farbiarov

FSMP – farbiarske skúšky malých plemien

VSMP – všestranné skúšky malých plemien

LSMP – lesné skúšky malých plemien

JSMP – jesenné skúšky malých plemien

SVMP – skúšky vlôh malých plemien

VP – špeciálne skúšky z vodnej práce

Skúšobný poriadok SD

Close Menu