Upozornenie ekonóma KCHSK

Žiadam všetkých členov KCHSK, aby uhrádzali platby v tvare uvedenom v ekonomickej smernici.

Pokiaľ nebudú platby riadne označené – variabilný symbol (členské číslo) a správa pre prijímateľa, budú tieto neidentifikovateľné platby vrátené na účet odosielateľa !!!!!

 

Ing. Tomáš Tomašec – ekonóm KCHSK

Close Menu