Oznam poradcov chovu

Sučkám, pre ktoré ich majitelia žiadajú výnimku z použitia v chove (predĺženie chovnosti o 1 rok), bude poradcami chovu vybraný a odporučený na párenie len 1 chovný pes. Vyberané budú psy, ktoré boli v chove využité minimálne, resp. vôbec a ich predkovia sú v chove málo zastúpení. Majitelia sučiek, ktorý toto rozhodnutie nebudú rešpektovať nedostanú výnimku z použitia v chove. Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie genetickej variability slovenského kopova.

Close Menu