[pdf-embedder url=”http://slovensky-kopov.sk/wp-content/uploads/2017/03/Chovatelsky_a_zapisny_poriadok_KCHSK_final.pdf”]

This Post Has 6 Comments

 1. Táto formulácia je mi nejasná :Maximálny počet párení chovným psom v roku je 8. Počet párení v zahraničí nie je obmedzený. Pravdepodobne je to myslené 8 párení so sukami na Slovensku a zahraničné sa do tohoto počtu nerátajú .

 2. Návrh zmien do chovateľských stanov pre klub chovateľov
  Slovenských kopovov

  1.Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 18 mesiacov –zmeniť to na 12 mesiacov -1rok

  2.Chovný pes môže páriť v období od 01.11.do 31.10.nasledujúci rok maximálne 8 krát-zmeniť maximálny počet parení na neobmedzene

  3.príbuzenskej plemenitby bližšej ako 3 na 3-zrušit príbuzenskú plemenitbu môže to fungovať pri jednom krytí ale pri opakovaných spojeniach tam môžu vychádzať chyby

  Podmienky KCHSK pre zaradenia slovenského kopova do chovu
  1. – II. cena s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 4, Durenie – diviak – 4, Hlasitosť – 4, Odvaha – 4, Čuch – 3- myslím si že by to mohli byt disciplíny Hladanie-3,Durenie-3 diviak, Hlasitosť -3,Odvaha-3,Čuch-3 a samozrejme bonitácia v oplôtku
  2. Absolvovanie bonitácie– bonitácie sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 18 mesiacov až po absolvovaní vyšetrenia DBK, SD v I.c., II.c. a klubovej výstavy s ocenením výborný alebo veľmi dobrý- môže sa zúčastniť vo veku od 12 mesiacov a absolvovanými SD v I.c. Alebo II.c s limitujúcimi známkami a DBK

  3 Kandidát chovu z exteriéru- posudzovanie bonitácie z exteriéru presunúť na klubové výstavy

  4.Na klubovej stránke zverejniť zoznam čelenou ktorý sú oprávnený na posudzovanie práce SD,PF,FD,FSMP,LS a menný zoznam členov na posudzovanie exteriéru na to aby boli zaradený do zoznamu musia poslať kópiu rozhodcovského preukazu správcovi web stránky ktorý ich na tom základe zaradí do zoznamu klubový rozhodcovia

  Ekonomická smernica
  1.Zrušit poplatok za zahraničné párenie a za vývoz šteňaťa do zahraničia

  2.Znižit poplatky na polovicu za vývoz chovných jedincov, poľovne upotrebytelných jedincov a jedincov starších ako 12 mesiacov

 3. Pán Kršák, čudujem sa nad vašimi výplodmi nechcel som, no nedámi nereagovať.
  K bodu 1. čo píšete Viete kedy môže ísť pes na skúšky duričov? Ste rozhodca z výkonu a Váš otec dlhoročný chovateľ Slovenského kopova to snáď nemyslíte vážne ,aby mohli páriť už dvanásť mesačné ,čiže jedno ročné jedince.To myslíte bez skúšok duričov? Kde je RTG kĺbov v 12 mesiacoch minimálne.Kde je pohlavná dospelosť jedincov?
  Bod 2. A čím potom chcete páriť, keď v ďalšom bode 3. píšete o príbuzenskej plemenitbe citujem:príbuzenskej plemenitby bližšej ako 3 na 3-zrušit príbuzenskú plemenitbu môže to fungovať pri jednom krytí ale pri opakovaných spojeniach tam môžu vychádzať chyby.A čo myslíte ,že sa stane keď bude pes páriť bez kontroly neobmedzene?
  Bod 3. čo myslíte ako sa šľachtia plemená jednotlivé plemená zvierat na vylepšovanie genotypu či fenotypu?
  Ďalej podmienky pre zaradenie do chovu:
  1.Posudzovali ste za posledné obdobie skúšky duričov ,mali ste možnosť vidieť prácu Slovenského kopova?
  2.Znovu sme pritom viete kedy môže ísť pes na skúšky duričov?
  3.Tu súhlas.
  4.Môže byť. Len nevidím dôvod posielať kópiu preukazu správcovi web stránky.
  Ekonomika:
  1.Zrušiť poplatky . Otázka prečo máte málo?
  2.Znížiť poplatky. Otázka prečo máte málo?

  No po celkovom prečítaní a pár mojich pripomienkach nech si spraví názor každý sám.

 4. Patrik Pivka

  Poprosím jednu takú malú pripomienku aby sa zakomponovala do CHaZP KCHSK.Aby sa v budúcnosti neopakovalo to čo urobil predchádzajúci tajomník klubu,že si rodokmene svojvoľne vybavil priamo na SKJ a tak obišiel poradcu chovu,aj keď tvrdil že on prihlášku na zápis šteniec poslal poradcovi chovu ale tá záhadne nedorazila k poradcovi chovu.A tvrdil že nikde nie je napísané,že sa musí poslať(Prihláška na zápis šteniec) doporučene.To sú také ich právnické finty aby s toho vykľučkovali.Ďakujem!

 5. Pán Siládi v tom prvom bode som mal na mysli jedince ktoré majú splnene podmienky do chovu nie len v tom roku ktorého ste sa tak rýchlo chytili ale aj v 15 či 16 mesiacoch druhá vec RTG je akceptovane v roku jedinca. Druhý bod parenie 3 na 3 áno som povedal ale počas opakovaní tam môžu vzchádzať vady pán veterinár a to veľmo dobre viete, neposudzoval som ale predvádzal psov na durínskych skúškach ktoré mali minimálne vek 1 rok pán rozhodca a čo sa týka poplatkov keď mi klub zabezpečí zahraničné párenie alebo predaj šteňaťa nemám problém ako posledné ako sa to týka môjho otca Pán Siládi.

Pridaj komentár

Close Menu