Klubové PF Nová Dubnica – výsledky

Klubové PF 21.10.2017 Nová Dubnica

Poradie:SPKP:Meno:Dátum narodenia:Pohlavie:Majiteľ:Body:Cena:Titul:
117499FATIMA z Evkinho dvora28.05.2016sukaBc. Jozef Králik166III.cena
217376DUBINA Lesný Chór16.04.2016sukaIng. Štefan Cimbalík120III.cena
3Člp/SK/1825ASTRA Lesný Chór Bohemia15.04.2015sukaIng. Radka Šafaříková120III.cena
SPKP:Meno:Dátum narodenia:Pohlavie:Majiteľ:Body:Cena:Poznámka:
17402CORWIN spod Kunovej04.05.2016pesIng. Tomáš Tomša36Neobstál
Close Menu